20.png

PK-yritysten yhteiskehittämisen pilotit
 

12.png

Yhteiskehittämisen pilotit ja toimintamallin kehittäminen

Kuinka toimii teknologiaratkaisun yhteiskehittäminen pk-yrityksen tai pk-yritysryhmän ja startupin/teknologiayrityksen kesken?

 

Tätä yhtälöä selvitämme syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana Smart Manufacturing Hub -hankkeessa Tamlinkin ja Business Tampereen yhteistyönä.

Haemme Tampereen seudulta teollisuuden pk-yrityksiä tai yritysryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita pilotoimaan yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja joilla on keskenään samankaltaisia teknologiahaasteita tuotantoon, tuotteeseen tai palveluun liittyen. Pilottiin osallistuminen on maksutonta, mutta siitä syntyy yritykselle de minimis -hyötyä.

 Yritys A

 Yritys B

Yhteinen
haaste

Startup/
Teknologia-
yritys

 Yritys C

 Yritys D

Ketterä ratkaisu

  • tuotannolliseen

  • tuotteeseen liittyvään

  • palveluun liittyvään

haasteeseen

Uutta liiketoimintaa

Verkostoitumista, vertaistukea ja kontakteja

Pilotti etenee yksittäisen yrityksen kannalta seuraavasti:

map_tp6.png

Pilotit

 

Kaikille kiinnostuneille:

 

Ilmoita teknologiahaasteesi meille

Pidämme yrityskohtaisen tapaamisen, jossa syvennytään teknologiahaasteeseen, pohditaan mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja muotoillaan haaste ”yhteismitalliseksi”.

 

 

Kutsumme kehitysaiheiden perusteella valikoidun joukon yrityksiä yhteiseen työpajaan. Työpajassa esittelemme taustatyönä etsittyjä potentiaalisia ratkaisuvaihtoehtoja yrityksiä yhdistäviin kehityshaasteisiin. Osallistuvilta yrityksiltä odotetaan aktiivista ja avointa keskustelua

a) esitellyistä ratkaisuvaihtoehdoista

b) niiden sopivuudesta teknologiahaasteisiinsa sekä

c) keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksista haasteiden ratkaisemisessa.

Työpajan tavoiteltu lopputulos on samasta aiheesta kiinnostuneiden pk-yrityksien ryhmä (2-6), joka on valmis etenemään tarkemman yhteistyön suunnitteluun. (de minimis)

Käynnistämme tarkemmat keskustelut yhteistyöstä työpajassa muodostuneen yritysryhmän kesken. Annamme ehdotuksen yhteisestä suunnitelmasta, joka muokataan yritysryhmän tarpeisiin. Määritellään yhteisesti minimivaatimukset seuraavan vaiheen ratkaisuehdotukselle ja hyväksyttävälle yhteiskehittämisprojektille. Tehdään tarvittavat sopimukset.

 

Tämän vaiheen päätteeksi yritys on sitoutunut etenemään yhteiseen ratkaisukumppanin valintaan sekä toteuttamaan valitun ratkaisukumppanin kanssa määritellyt minimivaatimukset täyttävän yhteiskehittämisprojektin. (de minimis)

 

Kutsumme toiseen työpajaan taustatyönä valikoidut potentiaaliset ratkaisukumppanit (esim. 2-4 startup / teknologiayritystä). Ratkaisukumppaniehdokkaille on etukäteen annettu yritysryhmän hyväksymä tietopaketti yhteisestä kehityshaasteesta sekä minimivaatimukset hyväksyttävälle yhteiskehittämisprojektille.

 

Yritysryhmä pitää jokaisen esitellyn ratkaisukumppanin kanssa innovointisession (30-60 min). Työpajan lopputuloksena yritysryhmä valitsee yhden tai useamman ratkaisukumppanin yhteiskehittämisprojektin toteutukseen. Mikäli projektiehdotukset eivät täytä minimivaatimuksia, projektia ei käynnistetä. (de minimis)

 

Varsinainen yhteiskehittämisprojektin toteutus ei kuulu enää Smart Manufacturing Hub -hankerahoituksen piiriin, eikä siten pilottiin. Hankerahoituksen puitteissa (de minimis) voimme kuitenkin auttaa alkuun ja tukea esimerkiksi yhteiskehittämisprojektin hankkeistuksessa, mikäli sellaiseen on tarvetta ja halua.

 

Yritykset toteuttavat yhteiskehittämisprojektin omalla rahoituksellaan tai muulla SMH-hankkeen ulkopuolisella rahoituksella. Tarvittaessa Tamlink voi toimia myös yhteiskehittämisprojektin koordinaattorina erillisellä sopimuksella.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Valituille osallistujille (max. 6 yritystä):

 
light-1834289_1920.jpg

De minimis -hyöty

Pilotin aikana yritykselle kohdennetusta asiantuntijatyöstä kertyy yritykselle de minimis -hyötyä. Muuten pilotointiin osallistumisesta ei aiheudu ulkopuolisia kuluja. Tämän vuoksi yhtenä ehtona pilotissa etenemiselle on, että yrityksen de minimis -tuen kokonaismäärä ei ole täyttynyt kuluvan ja edellisen kahden vuoden osalta.

 

Tästä huolimatta, vaikka yrityksenne de minimis -tuki olisi täynnä, kuulemme mielellämme teknologiahaasteestanne. Tämän hankkeen ja pilotin lisäksi on useita muita vaihtoehtoisia väyliä kehityshaasteiden ratkaisemiseen, joista voimme keskustella.

 

Kerro meille haasteestanne tai kysy lisää!

Veli-Mikko Mäkelä

Tamlink
puh. +358 40 655 2121
veli-mikko.makela@tamlink.fi

Jouni Myllym+ñki (Laura Vanzo).jpg

Jouni Myllymäki

Business Tampere
puh.  +358 50 0434 5820

jouni.myllymaki@businesstampere.com

Tamlink_Logo_RGB.jpg
Business-Tampere-Logo-2018-RGB-DarkWater.jpg
Eakr-logot.png