top of page

Konepajakoulu 2.0 selvitystyössä

Konepajakoulu 2.0 selvittää valmistavan teollisuuden osaajahaasteita ja muotoilee niihin ratkaisuja


Tampereen kaupunkiseutu elää vientiteollisuudesta, jonka selkärankana on valmistava teollisuus ja erityisesti älykkäiden koneiden valmistus.Seudulla sijaitsee kymmenkunta maailman johtavaa työkonevalmistajaa, joilla on paikallisesti valmistusta ja tuotekehitystä. Sekä seudulle että sen johtaville yrityksille on tärkeää, että niiden ympärillä on osaava joukko toimittajayrityksiä.

Tunnistettu ongelmakohta on osaajien saatavuus alalle. Myös lähivuosina eläköityvien ammattilaisten tilalle on jatkossa tarve saada uusia osaajia. Pulaa on lisäksi koulutusresursseista. Miten varmistetaan koulutusresurssit ja osaaminen yritysten tarvetta vastaavaksi? Haastetta lisää toimialan heikko vetovoimaisuus.

Konepajakoulu 2.0. tekee taustaselvityksen teollisuuden tarpeista haastattelemalla 20-30 yritystä. Lisäksi haastatellaan kouluttajia, selvitetään heidän kokemuksiaan alueen koulutuksesta ja kartoitetaan heidän resurssejaan. Keskustelujen ja palautteen pohjalta luonnostellaan alustavia konsepteja ja niihin soveltuvia rahoitusratkaisuja. Tarkoituksena on koota työntekijä- ja toimihenkilötasoinen koulutus mahdollisimman hyvin yritysten saataville. Selvitys tehdään työntekijä- ja toimihenkilötasoilla ja sen tuloksena syntyy kehitystiekartta: Teollisuus – Koulutus – Tutkimus 1–5 vuoden tähtäimellä.

Taustaselvityksen ja konseptoinnin tulokset viestitään avoimesti ja niitä tarjotaan myös muille kehittämis- ja koulutustahoille jatkojalostusta varten. Hanke toteutetaan Pirkanmaan liiton ja Business Tampereen rahoittamana. Haastatteluissa ja analyysin osalta toteutuksessa on vahvasti mukana MexLink oy.


Tutustu Konepajakoulu 2.0 -dioihin tästä:

Konepajakoulu 25032021
.pdf
Download PDF • 2.60MB

Comments


bottom of page