top of page

Selvitys: Liikkuvien työkoneiden päästövähennysten tiellä haasteitaLiikkuvien työkoneiden energiankulutusta ja päästöjä halutaan alentaa. Työkoneita käytetään monimuotoisissa ympäristöissä ja käyttökohteissa. Niiden osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin neljä prosenttia ja vallitseva käyttövoima on polttoöljy. Uudet käyttövoimat ovat jo osittain yhteensopivia nykypäivän työkoneisiin, mutta osa edellyttää kaluston uusimista sekä uuden infrastruktuurin rakentamista.


19. lokakuuta julkaistun selvityksen mukaan liikkuvien työkoneiden energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen nopeasti on haastavaa. Lyhyellä aikavälillä vaikuttavin keino on kevyen polttoöljyn jakeluvelvoitteen nostaminen. Pidemmällä aikavälillä keskeiseksi tulevat uudet vaihtoehtoiset käyttövoimat, joiden potentiaali nähdään monissa kohteissa hyvänä. Näiden yleistymistä hidastaa säädöskehikon, ohjauskeinojen ja kumppanuuksien sekä tiedonkeruun ja tutkimuksen puutteellisuus.


Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

 


Lue myös Mikko Pihlatien blogi aiheesta:

Lisätietoja:


Mikko Pihlatie

Projektipäällikkö, johtava tutkija

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kuva: Canva

Comments


bottom of page