top of page

Suomi kestävän kehityksen etujoukoissa

VTT pyysi kotimaisilta tutkimuksen ja teollisuuden asiantuntijoilta visioäärisiä näkemyksiä suomalaisesta kestävästä ja älykkäästä teollisuudesta vuonna 2030. Näiden pohjalta hahmoteltiin kilpailuetua tuovia tekijöitä sekä visiota suomalaiselle teollisuudelle vuoteen 2030Tärkeimmiksi voitettavaksi taisteluiksi kohti visiota tunnistettiin seuraavat: Suomalaisen teollisuuden tulee

  1. itse edetä etukenossa kestävään tuotantoon ja liiketoimintaan, jotta voi toimia asiakkaiden suuntaan uskottavana auttajana näissä asioissa,

  2. vahvistaa ekosysteemistä toimintatapaa kyetäkseen vastaamaan riittävän nopeasti systeemisiin asiakastarpeisiin,

  3. pysyä mukana digitaalisen transformaation etujoukoissa ja

  4. saada investoinnit nousuun.Comments


bottom of page