top of page
six_ban.png

Savonia EMC-laboratorio

Ympäristön kuvaus

Olemme ajoneuvotekniikan EMC-testauksessa ainoita laboratorioita Suomessa. Tarjoamme joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua. Lisäksi olemme akkreditoitu EMC-laboratorio (kysy akkreditoinnin laajuus). 

EMC = Electro Magnetic Compatibility = sähkömagneettinen yhteensopivuus 

 

EMC-yhteensopivuus tarkoittaa sitä, että: 

• Laitteet ja koneet eivät häiritse muita laitteita sallittua määrää enempää (EMISSIO¬VAATIMUKSET). 

• Laitteet ja koneet eivät häiriinny toisten laitteiden ja koneiden lähettämästä häiriösäteilystä tai häiriöpiikeistä (IMMUNITEETTIVAATIMUKSET)
 

Tarjoamme palveluamme sähköisiä ja sähköä käyttäviä laitteita ja koneita valmistaville ja kehittäville yrityksille sekä maahantuojille. Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä pienistä startupeista isoihin osakeyhtiöihin. Voimme testata tehokkaasti erilaisia tuotteita ja kokonaisuuksia, esimerkiksi liikkuvia työkoneita tai ajoneuvoja (pienet koneet tai isojen koneiden järjestelmät sekä kenttätestaus). 

 

Sähköiset koneet sisältävät monimutkaisia sähköisiä järjestelmiä, jotka pahimmassa tapauksessa häiritsevät toisiaan (eikä kone tällöin toimi), ellei EMC-yhteensopivuutta ole huomioitu suunnittelu- ja testausvaiheessa. 

 

Emissiovaatimukset:

Laitteet ja koneet eivät saa lähettää sähkömagneettista häiriötä ympäristöönsä standardien määrittelemien rajojen yläpuolelle. Eli tällä on tarkoitus suojella muita laitteita ja sähköverkkoa häiriintymiseltä. 

 

Immuniteettivaatimukset: 

Standardit määrittelevät kullekin tuotetyypille sietorajat, jotka ovat minimitasoja, minkä verran kunkin tuotetyypin tulee sietää ulkoisia sähkömagneettisia häiriöitä. Osa CE-merkinnän vaatimuksia = pakollinen vaatimus.

Mitä tarjoamme

EMC-testauspalvelut: 

• T&K -testaus 

• Tuotekehitysvaiheessa prototyypin EMC-ominaisuuksien tehokas todentaminen. • Pre-Compliance -testaus 

• Esimerkiksi tuotekehityksen välivaiheen saavuttamisen osoittaminen EMC-testauskierroksella ja siitä tehtävällä raportilla (tämä on tärkeää rahoittajaa tai muuta yhteistyökumppania varten) 

• Full Compliance -testaus 

• Standardinmukainen hyväksyntätestaus / raporttitestaus esimerkiksi CE-merkintää varten. 

• In situ -testaus 

• EMC-ongelmien todentaminen asiakkaan tiloissa tai muualla ns. kenttätestauksena. Tätä sovelletaan silloin kun tuote on vaikea siirtää tai on kooltaan niin iso, että sitä ei voi viedä laboratorioon. 

 

EMC-asiantuntijapalvelut: 

• EMC-vaatimusmäärittely - Tuotetta koskevien EMC-vaatimusstandardien selvitys ja vaatimusten avaaminen taulukkomuotoon, jotta vaatimukset osataan ottaa huomioon tuotteen suunnittelussa ja testauksessa. 

• EMC-testauskokonaisuuden suunnittelu. 

• Tuotekehitysprojektin tuki, kuten standardien tulkinnat, EMC-vaatimusten avaaminen, sekä erilaiset katselmukset ja katselmoinnit 

• Asiantuntijalausunnot - Muuttuneiden vaatimusten selvitykset ja lausunnot (eli aiheuttaako standardin päivittyminen esim. uudelleentestaustarvetta tuotteelle).

Käytössä olevat testauslaitteet

Alla nostoja soveltamistamme standardeista koskien esimerkiksi ajoneuvoja ja liikkuvia työkoneita, sekä niiden komponentteja:

• Maansiirto- ja rakennuskoneiden EMC-vaatimukset.

• SFS-EN ISO 13766-1:2018

• SFS-EN ISO 13766-2:2018

• Ajoneuvoja koskevat vaatimukset.

• EN 55012:2008 + A1:2010

• EN 55025:2022

• Tieliikenneajoneuvoja koskevat vaatimukset.

• ECE Regulation R10

 

Katso linkki laajemmasta standardilistauksesta laboratoriomme sivuilta: https://www.savonia.fi/yrityksille/tuotekehitys-ja-testaus/emc-testaus/

Hinnoittelu ja resurssit

Savonian EMC-testauksen ja EMC-asiantuntijapalvelun osaaminen ja resurssit. Vakiotestejä varten voimme tarjota hinnaston. Muu hinnoittelu perustuu annettuihin tietoihin ja arvioituun työmäärään.

iStock-1173740442.jpg

Ota yhteyttä

Marko Sorsa

testausinsinööri 

marko.sorsa@savonia.fi

044-7855 556

 

EMC-laboratorion: 

•Operatiivisentoiminnan vetäjä, 

•Menetelmävastaava, 

•Tekninenvastaava (vara)

bottom of page