top of page

SIXNET

SIXNET-verkosto tukee SIX aloitetta edistämällä ylialueellista yhteistyötä ja tuomalla SIX-toimintaan ja tiekarttojen edistämiseen mukaan alueellisen näkökulman ja -koordinaation. Verkosto rakentaa pitkäjänteistä yhteistyön mallia, jonka avulla alueet kytketään entistä paremmin teollisuuden tarpeisiin, tuetaan julkisten toimijoiden ja teollisen liiketoiminnan verkostojen välistä yhteistyötä ja siten vahvistetaan alueiden elinvoimaa ja houkuttelevuutta sekä yritysten toimintaedellytyksiä globaaleilla markkinoilla. SIXNET-verkostossa on tällä hetkellä virallisina jäseninä kuusi aluetta: Tampere, Hämeenlinna, Jyväskylä, Oulu, Pohjois-Savo ja Seinäjoki. Jos haluaisit oman alueesi liittyvän toimintaan, ota yhteyttä!

vihre%25C3%25A4t%25C3%25A4ks%25C3%25A4t2
SIXPods

Rakennamme ylialueellisen yhteistyömallin ja työkalut teollisten alueiden käyttöön. Kehitettävän verkoston avulla vahvistetaan teollisuuden ja eri aluetoimijoiden välistä ylialueellista yhteistyötä, mahdollistetaan tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja edistetään yhteistyöhankkeita. Teollisuusyritykset voivat hyödyntää verkostoa löytääkseen tarvitsemansa osaamiset. 

MEISTÄ

Edistämme yhteistyötä myös kansallisella tasolla ja tuemme Tekoäly 4.0. ohjelman tavoitteita pilotoimalla kansallisen strategisen tason teollisuuden ”pyöreän pöydän” toimintaa. Yli hallituskausien toimivan pyöreän pöydän ympärille kerätään relevantteja teollisuuden ja teollisuuden toimintaympäristöön vaikuttavia toimijoita yhteiskehittämään kansallisia aloitteita ja edistämään toiminnan ennakoitavuutta.

Jalkautamme SIX TKIO-tiekarttoja alueilla niiden osaamiskärkien mukaan, kokoamme ja viestimme yhteisesti hyödynnettävistä alustoista ja testiympäristöistä.

News

Picture rights: Glaston Corporation

SIXNET-verkosto perustettiin SIXNET-hankkeen aikana, joka toteutettiin vuosina 2021-2023 Pirkanmaan liiton AKKE-rahoituksella. Hankkeen päävetovastuullisena organisaationa toimi Business Tampere ja alkuperäisenä projektipäällikkönä Suvi Hentilä. Hankkeen muina partnereina toimivat Business Oulu ja Jyväskylä, Into Seinäjoki sekä Linnan kehitys. Verkoston toimintaa jatkettiin ilman hanketta vuoden 2024 alusta.

Lisätietoja

Ella_Laakio_Business_Tampere_Henkilosto_Day2_Laura_Vanzo-7.jpg

Ella Laakio
Projektiasiantuntija, teollisuus
+358 50 414 57 99

ella.laakio@businesstampere.com

Jouni_Myllymäki_BT_Laura_Vanzo-1.jpg

Jouni Myllymäki
Asiakkuusvastaava, teollisuus
+35850 434 5820
jouni.myllymaki@businesstampere.com

bottom of page