top of page

Tutustu alueisiin

SIXNET

SIXNET verkostohanke tukee SIX aloitetta edistämällä ylialueellista yhteistyötä ja tuomalla SIX-toimintaan ja tiekarttojen edistämiseen mukaan alueellisen näkökulman ja -koordinaation. Hankkeen aikana rakennetaan pitkäjänteinen yhteistyön malli, jolla alueet kytketään teollisuuden tarpeisiin, tuetaan julkisten toimijoiden ja teollisen liiketoiminnan verkostojen välistä yhteistyötä ja siten vahvistetaan alueiden elinvoimaa ja houkuttelevuutta sekä yritysten toimintaedellytyksiä globaaleilla markkinoilla. Hankkeen aikana toteutetaan myös verkostokumppanien paikkakunnilla alueellisesti teemoitettu roadshow, joissa tuodaan esiin alueiden vahvuuksia ja ajankohtaisia teemoja. 

vihre%25C3%25A4t%25C3%25A4ks%25C3%25A4t2
SIXPods

Rakennamme ylialueellisen yhteistyömallin ja työkalut teollisten alueiden käyttöön. Kehitettävän verkoston avulla vahvistetaan teollisuuden ja eri aluetoimijoiden välistä ylialueellista yhteistyötä, mahdollistetaan tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja edistetään yhteistyöhankkeita. Teollisuusyritykset voivat hyödyntää verkostoa löytääkseen tarvitsemansa osaamiset. 

MEISTÄ

Edistämme yhteistyötä myös kansallisella tasolla ja tuemme Tekoäly 4.0. ohjelman tavoitteita pilotoimalla kansallisen strategisen tason teollisuuden ”pyöreän pöydän” toimintaa. Yli hallituskausien toimivan pyöreän pöydän ympärille kerätään relevantteja teollisuuden ja teollisuuden toimintaympäristöön vaikuttavia toimijoita yhteiskehittämään kansallisia aloitteita ja edistämään toiminnan ennakoitavuutta.

Jalkautamme SIX TKIO-tiekarttoja alueilla niiden osaamiskärkien mukaan, kokoamme ja viestimme yhteisesti hyödynnettävistä alustoista ja testiympäristöistä.

News

Picture rights: Glaston Corporation

Roashow

Hankkeen perustiedot

•    Hankkeen kesto: 1.1.2022-31.12.2023
•    Budjetti 325 000 € - osarahoitettu Pirkanmaan liiton myöntämällä Työ- ja elinkeinoministeriön ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen”-määrärahalla.
•    Hankekumppanit: Business Tampere (koordinaattori), Business Jyväskylä, Business Oulu, Into Seinäjoki, Linnan Kehitys Oy
•    SIXNET yhteistyö perustuu alueellisiin kärkiosaamisiin ja hankkeella tuetaan alueellisten erikoistumisstrategioiden lisäksi kansallisen tason strategioista, kuten Tekoäly 4.0 ohjelman tavoitteita.  
•    SIXNET-verkosto on avoin ja sitä on tarkoitus laajentaa, kun toimintamalli on saatu rakennettua.

Lisätietoja

Ella_Laakio_Business_Tampere_Henkilosto_Day2_Laura_Vanzo-7.jpg

Ella Laakio
Projektipäällikkö, SIXNET-hanke
+358 50 414 57 99

ella.laakio@businesstampere.com

Jouni_Myllymäki_BT_Laura_Vanzo-1.jpg

Jouni Myllymäki
Projektiasiantuntija, SIXNET-hanke
+35850 434 5820
jouni.myllymaki@businesstampere.com

bottom of page