SIX_valmistusklubi_rectangle.png

Kevään tapahtumia

SIX Valmistusklubi: 3D -tulostukseen liittyvät digitaalisen suunnittelun ja valmistuksen työkalut – suuret kappaleet 
Aika: Tiistaina 17.5.-22 klo 8:30–12:00
Paikka: TAMK FieldLab F0-29a
Osoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere

Suomen Akatemian SIE hankkeen puitteissa TAMK:lla järjestetään yhdessä SIX Valmistusklubin kanssa 3D-tulostukseen liittyvät digitaalisen suunnittelun ja valmistuksen työkalut seminaari. Tilaisuudessa teollisuusrobotilla 3D –tulostetaan suuria rakenteita biokomposiitista ja kerätään ja visualisoidaan dataa. Perehdymme myös siihen, kuinka 3D –tulostuksen myötä myös suunnitteluprosessi voisi muuttua. Tilaisuudessa esitellään mm. hankkeessa kerättyä tietoa PilotLine –ympäristöistä ja Green&Digital Tools palveluista, jotka ovat myös yritysten hyödynnettävissä.

Lisätietoja: Mika Ijas, mika.ijas@tuni.fi, 050 4471189 

Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai virtuaalisesti.


Demot päivän aikana

Suurten rakenteiden 3D -tulostus / AM of large biocomposite structures with an industrial robot Industry 4.0 mukainen datan kerääminen ja käyttö CASE TAMK, Testbed and capability creation for Industry 4.0
 

Ohjelma


8:30-9:00        Demot ja aamukahvi

9:00-9:10         Tervetuloa, SIE hankkeen esittely Mika Ijas

9:10-9:30         PilotLine ja G&D työkalut – Tutkimusinfroista palveluiksi   LUT, Antero Kutvonen                
               
9:30-9:50        TAMK PilotLine 1: Industry 4.0 mukainen datan kerääminen ja käyttö, TAMK, Kari Naakka
      
9:50-10:10       TAMK PilotLine 2: Suurten kappaleiden 3D -tulostus, TAMK, Jere Siivonen       
                                
10:10-10:30      TAMK Digital Tool 1: Design for Additive Manufacturing, TAMK, Mikko Ukonaho              
                     
10:30-10:50     Demot ja kahvi

10:50-11:10       Reskilling and Upskilling for Green Innovation UWASA, Ahm Shamsuzzoha      
                                        
11:10-11:30        PilotLines, G&D Tools, TAU nn

11:30-11:50       VTT Smart Manufacturing teknologia alustan esittely, VTT, Antti Väätäinen      
                           
11:50                 Lounas

 
SIX Valmistusklubi: Robottihitsaus –
Modernit ohjelmointimenetelmät ja tuotantosovellukset  
Aika: Keskiviikkona 8.6. klo 14.00–15.00
Paikka: Virtuaalinen webinaaritapahtuma

 
Tapahtumissa käsitellään muun muassa uuden tuotteen sisäänajoa, robottihitsauksen tuottavuutta ja laatua sekä perehdytään erityisesti moderneihin robottihitsauksen ohjelmointimenetelmiin.
Tilaisuuden ensimmäinen osa järjestetään webinaarina MS Teamsin välityksellä 8.6.2022 klo 14-15.Syksyn tehdasvierailulla keskitytään robottihitsauksen käytännön soveltamiseen. Vierailuaika ilmoitetaan myöhemmin ja se on viikolla 35 (+/1 viikko)

 

SIX Valmistusklubi robottihitsauksesta on tulossa kaksiosainen tapahtuma toukokuussa ja syyskuussa! Niissä käsitellään mm. uuden tuotteen sisäänajoa, tuottavuutta ja laatua sekä perehdytään erityisesti moderneihin robottihitsauksen ohjelmointimenetelmiin. Syksyn tehdasvierailulla keskitytään robottihitsauksen käytännön soveltamiseen.

TANDEM-projektin (Tools for adaptive and intelligent control of discrete manufacturing processes) tavoitteena on datalähtöisen ja tekoälyyn perustuvien työkalujen kehittäminen tukemaan roboteilla tehtävää automatisoitua kappaletavaravalmistusta. Kehitettävät säätöjärjestelmät mahdollistavat ketterän, joustavan ja nopeasti uudelleenasetettavan valmistusjärjestelmän, jossa uuden tuotteen sisäänajoaika on lyhyt ja jossa tuottavuus ja laatu paranevat huomattavasti aiemmasta. Webinaarissa esitellään TANDEM-kokonaisuus sekä perehdytään erityisesti moderneihin robottihitsauksen ohjelmointimenetelmiin ja robtottihitsauksen soveltamiseen käytännössä

mpere

Ohjelma

14:00 - 14:05         Tervetuloa / Jouni Myllymäki, Business Tampere

14:05 - 14:20         TANDEM-projekti: AI-työkalujen hyödyntäminen automatisoidussa kappaletavaravalmistuksessa / Mika Sirén, VTT

14:20 - 14:35         Modernit hitsausrobottien ohjelmointimenetelmät / Juha Kytöharju, Delfoi

14:35 - 14:50         Robottihitsauksen soveltaminen käytännössä / Jari Laine, Sandvik Mining and Construction

14:50 - 15:00         Kysymyksiä ja keskustelua / Jouni Myllymäki, Business Tampere


Lisätietoja: Mika Ijas, mika.ijas@tuni.fi, 050 4471189 
Muut kiinnostavat tapahtumat
vipuvoima.png

SIX Valmistusklubi on osa laajempaa kehitystyötä, jota rahoittaa Pirkanmaan liitto.