top of page

KUVAUS

Kohti Industry 4.0:n kyvykkyyttä

TAMK FieldLab on infrastruktuuri- ja kokeilualusta, jonka avulla pilotoidaan ja opitaan soveltamaan nykyaikaisia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä.

Tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisinfrastruktuuri (TKIO) ja niihin liittyvät kompetenssit tarjoavat monipuolisen testausympäristön, joka vastaa käytännön kysymyksiin tuotannon transformaatiossa kohti kaksoissiirtymää (twin transition).
TAMK FieldLabin ideana on tarjota osaava innovaatioympäristö joka muodostaa yhteiskehittämisekosysteemin. Kokeiluista ja onnistumisista syntyy ideoita uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja seuraavien tuottavuustasojen saavuttamiseen.
iStock-1173740442.jpg
jere.png
Jere Siivonen

Relationship Manager

Description: Robotics

E-mail: jere.siivonen@tuni.fi

Phone: +358 (0)40 637 8468

Yhteyshenkilö

Tarjoamamme palvelut

Digitaalinen tieto valmistuksessa
Valmistustiedon tehokas liiketoiminnallinen hyödyntäminen tulee olemaan kaksoissiirtymän keskeinen paradigma. Erityisesti kestävä kehitys edellyttää reaaliaikaista tietoa sekä tuotantopanoksen ja hiilijalanjäljen minimalisointia. FieldLabissa on mahdollista demonstroida esimerkiksi valmistuskapasiteetin vaihtelua sekä malliperustaisen tuotemäärittelyn (MBD, model-based definition) periaatteita tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Todellinen mittaustietovirta mahdollistaa osatietojen tilastojen integroinnin erilaisiin kokoonpanoskenaarioihin.

 

Verkotetut laitteet joustavan tuotannon mahdollistajana
Hävikki on piilossa prosesseissa ja sen määrän arviointi on vaikeaa. Edistyksellinen MES-järjestelmä virtuaalisessa muodossa tarjoaa alustan tunnistaa tilanteet, joissa materiaalivirta ei vastaa konekapasiteettia.
TAMK FieldLab tarjoaa MMS-virtuaalisen ohjelmiston ja modernin 5G-ympäristön tukemaan ymmärrystä tuotannon ohjauksen digitalisoimisesta.


Monipuolinen ainetta lisäävä valmistus
Lisäävä valmistus tarjoaa mahdollisuuden oppia AM-teknologioita ja valmistaa prototyyppejä ja osia tuotantoon.
TAMK FieldLab -ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiseen suunnitteluajatteluun sekä edellytyksiä innovatiivisten ja optimoitujen tuotteiden luomiseen.

Kytketyt tehtaat – konsepti
FieldLab tekee yhteistyötä muiden testausinfrastruktuurien kanssa testaustarjonnan täydentämiseksi. Fastemsin koulutuskeskus tarjoaa uusimmat versiot digitaalisesta MMS-valmistusympäristöstä.


Tampereen yliopiston laboratoriot tarjoavat pääsyn tieteelliseen tutkimukseen perustuviin uusiin ratkaisuihin ja laajat verkostot eurooppalaiselle tutkimusalueelle.

 

VTT tarjoaa kaupallisia tutkimusprojekteja. Edistyneet yritykset muodostavat käytännön toteutus- ja oppimisympäristön uusille suunnittelu- ja valmistusmenetelmille.

Test before invest -palvelut

Robottisovellukset valmistuksessa
Teollisuus- ja yhteistyörobotit ovat olennainen osa älykästä ja joustavaa tuotantoympäristöä. TAMK FieldLab tarjoaa monipuolisia proof of concept-pilotteja ja demonstraatioita robotiikan ja automaation mahdollisuuksien oppimiseen ja kartoittamiseen.

Kompetenssit teollisuuden kaksoissiirtymään liittyen (Green & Digital transition)

Tutkimus/painotus 

 • Industry 4.0
 • Advanced design
 • Advanced manufacturing
 • MBD & PMI, AM
 • Robotics
 • Cobotics
 • Digital twin
 • Automation
 • Connected machines and factories

Laitteisto

 • 5-axis machining center (DGM Mori DMU50)
 • Track Mounted 6-axis Industrial Robot (ABB IRB 4600 & ABB IRTB 2500)
 • Large scale 3D-printing platform (Available for 3D printing of large (max. 5x2x2m) and complex components from plastic and bio composite materials)
 • Industrial automated welding operations (ABB IRB 2600 robot with automatic tooling)
 • Mobile robot fleet (Omrons, Mobile robots in fleet, common operations with collaborative robots (cobots) possible)
six x valkoinen.png

Resurssit ja hinnoittelu

Sekä standardoitu että räätälöity palvelu- ja hinnoittelupolitiikka.
Resursseina TAMK TKI:n henkilöstö, luennoitsijat ja valmistuvat opiskelijat.

Sijainti

Kuntokatu 3
33520 Tampere
FINLAND
bottom of page