top of page

Liikkuvien työkoneiden klusteri käyntiin – iso toimiala, huikeat mahdollisuudet Suomelle

Joukko Suomessa toimivia liikkuvien työkoneiden valmistajia teknologiakumppaneineen tiivistää yhteistyötä keskenään ja tutkimuksen kanssa. Työkoneiden sähköistyminen ja digitalisaatio muuttavat toimialaa suuresti, ja Liikkuvat työkoneet -klusteri pitää Suomen teknologiakehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa.


Kuva: Sandvik

Suomessa on suuri määrä kansainvälisesti tunnettuja liikkuvien työkoneiden valmistajia ja ainutlaatuista koneenrakennuksen osaamista moneen eri käyttökohteeseen; pelloilta metsiin ja satamista kaivoksiin. Suomen viennissä koneenrakennuksen osuus on merkittävä.


Jotta toimialan kilpailukyky voidaan varmistaa tulevaisuudessakin, tarvitaan koneenrakennuksen tarpeisiin kohdennettua tutkimusta, innovaatioita ja osaajia. Siksi valmistajien ja tutkimuksen ydinjoukko on muodostanut Liikkuvat työkoneet -klusterin yhteistyön alustaksi – yhteistyö on tehokas tapa saada aikaan tuloksia riittävän nopeasti ja tarpeeksi isossa mittakaavassa.


– Tavoittelemme hyvin käytännönläheistä ja teollisuusvetoista yhteistekemistä, joka yhdistää erilaisia toimijoita: koneenrakentajia, teknologiatoimittajia ja tutkimuskumppaneita sekä Suomessa että kansainvälisesti, kertoo teollisuuden uudistamisen parissa VTT:llä ja Tampereen yliopistossa työskentelevä Harri Nieminen.

Yhteinen tiekartta ja tuloskori


Liikkuvat työkoneet -klusterin yhteiselle tekemiselle on luonut pohjan nimekäs ydinjoukko: Kalmar, Ponsse, Sandvik ja Valtra, akkujärjestelmiä toimittava Valmet Automotive sekä Tampereen yliopisto ja VTT. Toimintaa lähdetään nyt laajentamaan kotimaassa ja kansainvälisesti.


Vaikka klusterin yritykset tekevät työkoneita ja sovelluksia eri käyttökohteisiin, niiden kehityksessä on paljon samansuuntaisia tavoitteita – ja kaikkien toteutuminen vaatii tutkimusta, joka voi olla raskasta ja viedä paljon aikaa. Yritysten tavoitteista on muodostettu klusterin tiekartta, joka ohjaa yhteistä innovaatio- ja osaamiskehitystä.


– Kun yritysten aikeet ja toiveet on kirjattu selkeästi, klusteri pystyy rakentamaan yhteistyökuvioita ja tutkimussuunnitelmia sekä hakemaan hankerahoitusta. Ilman klusteria näitä tavoitteita ei voisi saavuttaa, huomauttaa Automaatio- ja konetekniikan yksikön päällikkö, professori Matti Vilkko Tampereen yliopistosta.


– Ilman huippututkimusta ei ole huippukoneenrakennusta. Vaikka klusterissa on isoja yrityksiä, mikään niistä ei yksinään saisi tutkimustoiminnan kriittistä massaa liikkeelle, sanoo Commercialization and Networks Lead Miika Kaski Sandvikilta.

Tutkimushankkeiden tulokset menevät yhteiseen tuloskoriin, josta jokainen voi poimia niitä hyödynnettäviksi omiin käyttötarkoituksiinsa


Teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Liikkuvat työkoneet -klusterissa on uutta yhteistyön laajuus ja jatkuvuus. Tavoitteena on pysyvä toimintamalli, joka tuottaa jatkuvasti yhteisiä hankkeita tukemaan toimialan avainteknologioita ja osaamista.


Liikkuvien työkoneiden toimialalla on pitkä historia ja tärkeä rooli Suomelle. Erityisen merkittävänä toimiala näyttäytyy Tampereen kaupunkiseudulla. Klusterilla ja sen ympärille rakentuvalla kehittämisverkostolla on suuria mahdollisuuksia myös kirkkaalle kansainväliselle kärkiasemalle, kommentoi asiakkuusvastaava Heini Wallander Business Tampereesta.


Työkoneiden sähköistyminen

Klusterin yhteiset tutkimushankkeet luovat perustaa pitkälle tulevaisuuteen. Ensimmäinen liikkeelle laitettu hanke liittyy työkoneiden sähköistymiseen. Teema on jokaisen konevalmistajan suunnitelmissa, sillä se on keino pudottaa tulevaisuuden työkoneiden hiilidioksidipäästöjä tai jopa nollata ne. Liikkuvat työkoneet -klusteri tähtää nollapäästöihin, mutta etsii sähköistymisestä myös uutta arvoa työkoneille.


– Esimerkiksi koneen toimilaitteiden sähköistäminen parantaa koneen ohjattavuutta ja mahdollistaa täysin uusia toiminnallisuuksia. Vastaavasti koneiden tuottama data mahdollistaa uusien ja täysin ennennäkemättömien palvelujen luomisen, Nieminen kertoo.


Osaamista tulevaisuuden tarpeisiin


Osaamisen kehittäminen on klusterin toinen tärkeä alue, sillä alan toimijat tarvitsevat tulevaisuudessakin osaavia tekijöitä kaikilta koulutusasteilta. Klusterin tutkimushankkeet ovat yksi tapa siirtää tuoreinta teknologiatietoa ja systemaattiseen ongelmanratkaisuun liittyvää osaamista yrityksiin. Tohtoriopiskelijat nimittäin ovat hankkeissa tutkimuksen moottori ja myöhemmin iso osa väitelleistä menee teollisuuden palvelukseen.


Liikkuvien työkoneiden klusteri tavoittelee näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä Suomessa että maailmalla. Kansainvälinen verkottuminen on tärkeää, sillä kaikki tarvittava tutkimus- ja teknologiaosaaminen ei välttämättä löydy Suomesta.


Klusterin tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2025 maailman paras paikka liikkuvien työkoneiden ja niitä tukevien avainteknologioiden kehittämiseen. Liikkuvien työkoneiden klusteri on osa teollisuuden ja tutkimuksen yhteistä Sustainable Industry X (SIX) -aloitetta.


Avainsanat


Älykkäät koneet, digitalisaatio, Kalmar, liikkuvat työkoneet, Ponsse, Sandvik, SIX, Tampereen, yliopisto, uudistuva teollisuus, Valmet Automotive, Valtra, VTT, yhteistekeminen


Comments


bottom of page