top of page

Osaamisprofiilit kuvaavat mitä osaamisia tulevaisuuden koneenrakennuksessa tarvitaanOsaamisprofiileja työstettiin kevään 2023 aikana useassa workshopissa yritysten ja eri oppilaitosten kanssa. Kuvaaja: Heini Wallander / Business Tampere

Liikkuvien työkoneiden valmistajat ja heidän teknologiakumppaninsa toimivat osaltaan Suomen talouden vetureina. Toimialan viennillinen ja työllistävä vaikutus on jo nyt kansallisesti erittäin merkittävä. Meneillään oleva murros, digitalisaatio ja vihreä siirtymä tuo mukanaan valtavia uusia mahdollisuuksia, joiden kääntäminen kilpailueduksi on olennaisen tärkeää. Tämä kaksoissiirtymä tarjoaa mahdollisuuden erottautumiselle ja täysin uudenlaisen arvon muodostamiselle, mutta kehitystyö vaatii taustalleen huippututkimusta ja huippuosaajia.


SIX Mobile Work Machines, FIMA (Forum for Intelligent Machines ry), Tampereen yliopisto, Business Tampere ja VTT rakentavat liikkuvien työkoneiden huippututkimuksen ja osaamisen lisäämiseen sekä saatavuuden turvaamiseen tähtäävää huippuosaamisen alustaa, Platform of Excellencea (PoE).


Rakennustyötä edistetään EAKR:n ja Pirkanmaan liiton rahoittaman hankkeen ”Suomalainen osaaminen globaalina suunnannäyttäjänä ja johtavana toteuttajana liikkuvien työkoneiden kaksoissiirtymässä (SIX-PoE)” kansallisen vetovastuuhankkeen puitteissa. Hankkeen erityistavoitteena on tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen.


Kuvaaja: Heini Wallander / Business Tamper

Osana hankkeessa rakennettavaa korkeakoulujen ja toimialan yritysten yhteistyömallia on kehitetty tulevaisuuden osaamiseen liittyen osaamisprofiileja. Näitä on tarkoitettu käytettäviksi yritysten ja korkeakoulujen välisessä kommunikaatiossa sekä korkeakoulujen keskinäisen verkoston rakentamisessa ja vahvuuksien tunnistamisessa.


Osaamisprofiileja muodostettaessa, yritysten ja korkeakoulujen edustajat keräsivät työpajoissa aineistoa toimialalle tärkeistä huippuosaamistarpeista ja jaottelivat ne olennaisimmiksi katsottuihin osaamisprofiileihin. He arvioivat näitä osaamisia sen perusteella, minkä tasoista osaamista nykyisiltä ja tulevilta työntekijöiltä edellytetään ja miten merkittäväksi kukin osaaminen arvioidaan yritysten liiketoiminnan kansainväliseen menestykseen peilaten.


Vastaavasti tarkasteltiin myös, hankitaanko osaaminen pääasiassa korkeakouluista, työelämästä vai molemmista. Työn päätteeksi järjestettiin yhdeksälle mukana olleelle korkeakoululle kartoitus, jossa tutkittiin osaamisprofiilityön tuloksena tärkeimmiksi arvioitujen osaamisten koulutuksen tarjoamaa kunkin korkeakoulun kurssien puitteissa.


Kartoitusdataa pyritään edelleen täydentämään, mutta tuloksia on jo jaettu korkeakoulujen edustajille. Jatkossa tuloksia on tarkoitus esitellä myös mukana olleiden yritysten henkilöstöhallinnoille sekä muille tuloksista hyötyville sekä jatkokehityksen mahdollistaville yritys- ja julkistoimijoille. Muodostuvan PoE:n puitteissa on hankkeen jälkeen tarkoitus edelleen laajentaa osaamisprofiileja, pitää niitä yllä ja jalkauttaa myös laajemmin osaamisen kehittämisen ja yhteistyön suunnitteluun. Tämä tehdään liikkuvien työkoneiden toimialan tulevaisuuden turvaamiseksi.13.2.2024 Ari Sorsaniemi, Tampereen yliopisto

Σχόλια


bottom of page