top of page

Pk-yritys, hae omaa digiagenttia ratkaisemaan yritystoimintasi haasteita digitaalisin keinoin

Tarjoamme 10–15 yritykselle liiketoiminnan konsultointia, jossa pk-yritys saa tuekseen liiketoiminnan kehittämisen digiasiantuntijan. Hae mukaan 4.11.2022 mennessä!

Tässä pilotissa saat tueksesi oman digiagentin. Digiagentti on asiantuntija yritystoiminnan kehittämisessä digitaalisia työkaluja, toimintatapoja ja prosesseja hyödyntämällä. Digiagentti osaa myös auttaa sinua digitaalisuuden yrityksen strategiassa. Alustavasti alkuvuoteen 2023 kestävän yhteistyön päätteeksi sinulla on


 1. paljon uusia ideoita liiketoimintasi kehittämiseksi

 2. tietoa yrityksesi tarpeisiin sopivista koulutuksista ja opiskelumateriaaleista

 3. omaan yritystoimintaasi sopiva suunnitelmapohja, jonka avulla voit tehdä ideoista totta.


Digiagenttipilotoinnin yhteiskesto on noin 5 työpäivää, jakautuen noin 3 kuukauden ajanjaksolle. Tarpeisiisi sovitettu yhteistyö voi auttaa sinua ratkomaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:


 • Kuinka hyödynnän digitaalisuutta liiketoiminnassani ja millaisia prosesseja yritykseni tarvitsee?

 • Kuinka saavutan kilpailuetua vastaamaan muuttuvien markkinoiden vaatimuksiin?

 • Mitä hyötyä datan kestävästä käytöstä on yritystoiminnalleni?

 • Miten selvitän henkilöstön digitaitojen tilannetta ja kuinka tuen heitä kartuttamaan digiosaamistaan?

 • Millaista osaamisvajetta yrityksessäni on ja kuinka lähden ratkaisemaan sitä?

 • Miten tunnistan hyödyllisen koulutusmateriaalin tai liiketoiminnalleni lisäarvoa tuovan digitaalisen palvelun?Kuinka yhteistyö digiagentin kanssa etenee?

Kun olet sopinut yhteistyöstä sinulle ehdotetun digiagentin kanssa, etenee pilotointiprosessi seuraavin askelin:


 • Digiagentti tutustuu asiakasyrityksen toimintaan

 • Asiakasyrityksen digitaalisten liiketoimintaedellytysten kartoitus

 • Kehittämistarpeiden selvitys ja kiteyttäminen

 • Palveluiden, koulutustarjonnan sekä materiaalien hyödyntäminen

 • Yrityksen sisäinen digitalisaatiovuoropuhelu

 • Seuranta asiakasyrityksessä

 • Digiagentipilotin kokemusten raportointi


Halki yhteistyön digiagentti kerää aineistoa, jonka pohjalta laaditte suunnitelman juuri sinun yrityksellesi sopivista tavoista kehittää liiketoimintaa. Suunnitelmapohjan tuella voit jatkaa yritystoiminnan nostamista seuraaville tasoille myös pilotointiyhteistyön päätyttyä.Kriteerit osallistuville yrityksille

Mukaan ilmoittautuvan yrityksen tulee olla Suomessa toimiva pk-yritys. Konsultointiin osallistuvan yrityksen tulee pilotointiaikana sitoutua yhteistyöhön ja osallistua ainakin 3 tapaamiseen digiagenttinsa kanssa. Yrityksen tulee myös suostua siihen, että pilotoinnin aikana kertyneitä kokemuksia käytetään hanketyössä esimerkiksi yritysten digikyvykkyyttä arvioivan työkalun kehittämiseen ja hankkeen rahoittajan edellyttämään raportointiin. Yritystä ja sen toimintaa koskevia tietoja voidaan pyynnöstä käsitellä niin, ettei yksittäistä yritystä voi tunnistaa niistä.Miten mukaan?

Kun mukaan lähteminen kiinnostaa, täytä oheinen verkkolomake 4.11. mennessä. Olemme sinuun yhteydessä pian hakemuksen saavuttua.

Jos haluatte lisätietoa digiagenttipilotoinnista, olkaa yhteydessä TIEKEn verkottaja Jari Saloon jari.salo@tieke.fi


Lisätietoa digiagenttipilotoinnista

Pilotointia koordinoi TIEKE Työterveyslaitoksen toimeksiannosta. Digiagenttipilotti on osa TYÖ2030-ohjelmaa, jonka operatiivisesta toteuttamisesta Työterveyslaitos vastaa.Comments


bottom of page