top of page

Pk-yritysten yhteiskehittäminen - tarvekartoituksen kautta kiinni yritysten tarpeisiin

Ensimmäisen pilotin kuulumisia


Pääsimme tammikuussa aloittamaan pk-yritysten yhteiskehittämisen varsinaisen pilotointivaiheen. Saimme mukaan kaksi kehittämisorientoitunutta konepajaa, ST-Koneistuksen ja Logistic TKT Systemsin, joita yhdisti tarve saada asiakasräätälöityjen tuotteidensa saatavuustieto nykyistä ketterämmin asiakkaillensa.


Ennen yhteistä työpajaa yrityskohtaiset kehitystarpeet tarkennettiin kuvaamalla nykyinen myynti/ostoprosessi visuaalisesti erikseen kummankin yrityksen kanssa. Prosessiin pureutumalla tarpeita pystyttiin jäsentämään ja samalla luomaan vaiheistettu suunnitelma tavoitetilan saavuttamiseksi.


Seuraavana vuorossa oli yhteinen työpaja, jossa yritykset esittelivät avoimesti omat kehitystarpeensa toisilleen ja käytiin keskustelua yhdessä kehittämisen mahdollisuuksista näiden tarpeiden ratkaisemisessa. Tästä avoimesta keskustelusta ja sparrailusta iso kiitos yritysten edustajille!

Yhdessä tuumin myös todettiin, että vaikka tarpeet olivat samassa prosessissa, ne olivat liian eri vaiheissa prosessia, jotta yhteisen ratkaisun haku olisi järkevää. Kuitenkin toisen yrityksen verkoston kautta nousi myös kolmas yritys mukaan keskusteluun.


Mitä tästä jäi sitten käteen? ST-Koneistus sai vinkin sopivasta ratkaisutoimittajasta ja lähti toteuttamaan suoraviivaisesti omaa projektiaan. Logistic TKT Systemsin kanssa jatkamme ratkaisun ja ratkaisutoimittajan hakua. Kolmannen yrityksen kanssa keskustelut eivät lopulta edenneet pidemmälle.


Yhteiskehittämisen konseptin näkökulmasta olemme viisaampia, vaikka alkuperäisen suunnitelman mukaan asiat eivät edenneetkään. Yritykset puolestaan saivat konkreettista hyötyä eli kirkastettua omaa tarvettaan, ratkaisuajatuksia sekä tietoonsa potentiaalisia ratkaisukumppaneita. Tärkein siis kuitenkin toteutui, tästä oli apua osallistuneille yrityksille!


Mutta emme tietenkään tyydy pelkästään tähän. Tavoitteena on päästä viemään yhteiskehittämistä pidemmälle kuin tällä ensimmäisellä yrittämällä.Uudesta näkökulmasta uutta vauhtia – tarvekartoituksen kautta kiinni yritysten tarpeisiin


SMH-hankkeessa on kehitetty myös käytännönläheistä, nopeaa ja visuaalista työkalua yksittäisen yrityksen kehitystarpeiden kartoitukseen. Työkalun kehityksessä on erityisesti hyödynnetty hankkeessa mukana olevien VTT:n ja TAU:n pitkäaikaista kokemusta yritysten strategisen kyvykkyyden ja resilienssin tutkimuksesta sekä analysoinnista.


Tarvekartoitustyökalu tarjoaa yritykselle ”yhden luukun periaatteen” mukaisesti väylän useamman asiantuntijaorganisaation yhteisiin ja erillisiin osaamisiin ja aktiviteetteihin, kun kartoituksista nousseet yritystarpeet käydään läpi hanketoimijoiden muodostamassa (Business Tampere, TAU, TAMK, VTT ja Tamlink) asiantuntijaryhmässä. Tästä lähetetään yritykselle palautteena yksilöllisesti lisätietoa heidän tarpeita vastaavista osaamisista, aktiviteeteista, organisaatioista ja yhteyshenkilöistä.


Esimerkkeinä mainittakoon mm. SIXin aktiviteetit kuten valmistavan teollisuuden tiekarttatyö ja SIX Valmistusklubit sekä toimijoiden erilliset hyödynnettävät palvelut kuten TKIO-infrat. Lisäksi usean toimijan kautta aukeaa tieto laajasti valmisteilla oleviin hankkeisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin.


Ja tietenkin pk-yritysten yhteiskehittämiseen. Tällä kertaa keräämme siis osallistujat pääasiassa tarvekartoituksen kautta. Tästä hyötyvät yritykset, yhteiskehittämisen pilotti sekä SMH-hankkeessa kehitettävä yhteistoimintamalli. Yritykset saavat visuaalisen yhteenvedon omasta kehitystarvetilanteestaan sekä edellä mainitun palautteen. Yhteiskehittämisen pilottiin tätä kautta valikoituvien yritysten tarpeet on jo tunnistettu yhteiskehittämisen konseptiin sopiviksi.


Tarvekartoitustyökalua ja siihen sisältyvää yhteistoimintaprosessia saadaan edelleen kehitettyä palvelemaan yritysten tarpeita paremmin.


Jos siis yrityksessänne on tiedossa kehittämistarpeita, kannattaa ottaa yhteyttä ja keskustellaan lisää. Yhteiskehittämisen pilotti ja tarvekartoitustyökalun testaus rajoittuvat toistaiseksi pirkanmaalaisiin valmistavan teollisuuden yrityksiin.


Kuulumisiin!


Veli-Mikko MäkeläVeli-Mikko Mäkelä


Tamlink


puh. +358 40 655 2121
Yhteiskehittämisen pilotointi on osa laajempaa kehitystyötä, jota rahoittaa Pirkanmaan liitto.


Commentaires


bottom of page