top of page

SIX Mobile Machines: Mistä on kyse?


Suomessa on suuri määrä kansainvälisesti tunnettuja liikkuvien työkoneiden valmistajia ja ainutlaatuista koneenrakennuksen osaamista moneen eri käyttökohteeseen; pelloilta metsiin ja satamista kaivoksiin. Suomen viennissä koneenrakennuksen osuus on merkittävä.Aika: 1.9.2021 klo 12:30 14

Paikka: Virtuaalinen


Jotta toimialan kilpailukyky voidaan varmistaa tulevaisuudessakin, tarvitaan koneenrakennuksen tarpeisiin kohdennettua tutkimusta, innovaatioita ja osaajia. Siksi valmistajien ja tutkimuksen ydinjoukko on muodostanut Liikkuvat työkoneet -klusterin yhteistyön alustaksi – yhteistyö on tehokas tapa saada aikaan tuloksia riittävän nopeasti ja tarpeeksi isossa mittakaavassa.


Tervetuloa kuulemaan mistä SIX Mobile Machines -klusterissa on kyse.


Järjestämme tilaisuuden, jossa klusterin toimintaa, sisältöteemoja ja suunnitelmia avataan kiinnostuneille. Tilaisuuden viimeiset 30 minuuttia käytetään kysymyksille ja keskustelulle.Tilaisuuden agenda:

  • SIX Mobile Machines klusterin esittely

  • Tiekartta, tavoitellut hyödyt ja sisältö

  • Miten mukaan klusterin toimintaan

  • Q&A + keskustelu (30 min)


Lue lisää:Comments


bottom of page