top of page

SIX Teollisuuden kasvuareenasta ratkaisuja osaajapulaan


Osaajapula rajoittaa yhä useamman yrityksen kasvua. Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat eivät kuitenkaan kipeästi koske kaikkia yrityksiä, ja niinpä ne ovat ratkaistavissa. Tästä syystä kutsumme pirkanmaalaisia teollisuusyrityksiä kertomaan omista toimenpiteistään, kokemuksistaan ja ratkaisuistaan Teollisuuden kasvuareena -tapahtumaan Finlaysonille.

Tapahtuman tavoitteena oli tehdä näkyväksi yritysten yleisimpiä osaajapulaan ja rekrytointeihin liittyviä haasteita sekä tarjota niihin käytännön ratkaisuja sekä löytää uusia yhteisiä toimia vaikuttamaan osaajapulaan.

Kokemuksia rekrytoinneista oli jakamassa monipuolinen joukko teollisuuden edustajia mm Ville Yli-Jama (AGCO Power Oy), Mika Nieminen (Refimex Machinery Oy), Joonas Tammisto (Logistic TKT Systems Oy).


Tapahtumassa oli esittäytymässä myös Konepajakoulu, Yrityslukkari, International House Tampere sekä IMAGO-valmennukset ja EAKR Smart Manufacturing Hub.


Hyvien käytännönläheisten esitysten jälkeen pidetyssä työpajassa nostettiin seuraavia osaajien hankintaan liittyen näkökulmia ja ongelmia:

· systematiikka ja näkymä puuttuu useista yrityksistä, ei ehditä pysähtyä ja suunnitella

· toiminta on reaktiivista, ei proaktiivista

· ei ole valmiuksia ottaa ulkomaalaisia työntekijöitä (kieli- ja kulttuuriosaaminen)

· alan imago ei edistä toimialan vetovoimaa

· osaajia tai edes aihioita ei vain ole

· relevantti koulutus puuttuu


Haasteista jatkettiin ratkaisujen kartoitusta tämän päivän ongelmiin:

· käytetään & kehitetään palveluita rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen

· luodaan & tarjotaan selkeitä prosesseja

· yritys-oppilaitosyhteistyö mm. kampanjat ja kiertueet ennen yhteishakua

· valmennetaan työnhakijoita

· panostetaan nykyiseen henkilöstöön

· kv-rekryt ja osaajien tuonti

· yrityksen oman imagon kehittäminen

· omien ja henkilöstön verkostojen hyödyntäminen

· opitaan, opetetaan ja tehdään itse


Keskustelut jatkuivat seuraavaksi siihen, miten haasteita tulisi ratkaista tulevaisuudessa. Toimenpide-ehdotukset voi jaotella kolmeen eri kategoriaan:

Strategiset toimenpiteet:

· osaamisen hallinta strategian keskiöön yrityksissä

· toimialan ja sen yritysten imagon kehittäminen

· yritys-oppilaitosyhteistyön edelleen kehittäminen


Koulutukselliset toimenpiteet:

· täydennyskoulutusta yleisimmillä osaamisvaatimusten alueilla

· resurssitukea työssäoppimisen mahdollistamiseksi

· koulutus suoraan työhön ja täydentäviä opintokokonaisuuksia kärkitoimialoille, ”crash course”

· uskottavaa koulutusta uskottavilla opettajilla

· rohkeat kokeilut


Rekrytoinnin ja perehdytyksen kehittäminen

· työyhteisöjen kulttuurin kääntäminen kansainvälisemmäksi

· kansainvälisen rekrytointikyvykkyyden lisääminen

· lisää yritysten ja talenttien kohtaamisia

· oikealla asenteella ja motivaatiolla varustettujen työntekijöiden houkuttelu


Käytännön toimenpiteiden osalta saimme myös tukun ehdotuksia sekä tulevaisuuden osaajien houkuttelemiseksi alalle että myös työnantajaimagon ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen.


Näistä nostettiin mm. seuraavat toimenpiteet:


Isot Koneet Keskustorilla

· kiertue myös muualle Suomeen

· kiertue jollain tasolla myös kansainvälisesti

· osallistujiksi jatkossa tavoitellaan laajemmin myös ammatinvalintaa suunnittelevia

· Konepajakoulu koordinoi


Tutustu teollisuuteen ja tienaa

· oma kampanja teollisuuteen

· 8. - 9. -luokkalaisille

· kevyt työhön tutustuminen

· yrityksille malli jakson toteutukseen

· Konepajakoulu koordinoi


Työnantajakokemuksen mittaaminen

· mukana työnantajat, nuoret, maahanmuuttajat, työnhakijat,…

· tiedolla ohjaaminen – näyttää mitä pitää kehittää

· Konepajakoulu koordinoi


Työyhteisöt

· monimuotoisuuskoulutusta

· työyhteisön taitojen kehittäminen

· TE palvelut / Imago koordinoi


Perheet, puolisot, kotoutus

· miten saada ”pitovoimaa”

· miten kiinnitetään kv työntekijä myös harrastuksiin jne

· Buddy Concept benchmarkkina

· Barona koordinoi

Tilaisuus antoi ainakin omalta kohdaltani uskoa siihen että asioihin voi vaikuttaa. Parhaiten se onnistuu, kun työtä tehdään yhdessä ja yhteisesti sovittuun maaliin. Jokaiselle toimijalle löytyy tässä roolia niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Tärkeät on kuitenkin ennakointi, sillä kuten tilaisuudessa kuultiin työvoimapula on seurausta epäonnistuneesta ennakoinnista. Nyt on mahdollista kääntää myös sen osalta suunta uuteen.Jouni Myllymäki

Business Tampere

Puh. 050 4345820

Comentarios


bottom of page