top of page

SIXLabs – Kehitys- ja koulutusympäristöjen potentiaali tehokkaampaan käyttöön

TKIO ympäristöjen tarjoajille SIXLabs-alusta tarjoaa kumppaneita ja mahdollisesti uusia asiakkaita oman tutkimus- ja kehitysalueen palveluille ja hankeyhteistyöhön. Samalla se on myös mahdollisuus kehittää omaa infraa, siihen liittyviä palveluita sekä profiloitua kansallisesti ja kansainvälisesti aktiivisena SIX -verkoston jäsenenä.

SIXLabs-alusta auttaa infrojen tarjoajia käytännön pienissä ja suurissa kysymyksissä ja toimenpiteissä, jotta ympäristö saadaan näkyväksi osaksi tarjontaa. Tavoitteena on kaikkia hyödyttävä pitkäaikainen TKIO-yhteistyö.


Omat infrat ja huippuosaaminen näkyväksi SIXLabs -alustan avulla

SIXLabs-alusta edistää sekä yrityksissä että koulutus- ja tutkimuskäytössä olevien Tutkimus-, Kehitys, Innovaatio- ja Opetusympäristöjen (TKIO) laajempaa hyödyntämistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Asiaa on edistetty käytännössä Smart Manufacturing Hub -hankkeen puitteissa.


Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin infratoimijoita ja tehtiin yhdessä valittujen ympäristöjen omistajien kanssa ympäristöjen esittelyt ja palvelukuvaukset SIX -verkkosivuille. Tavoitteena oli yhteistyömahdollisuuksia näkyväksi sekä luoda mallisuoritus ja yhtenäinen runko, jonka pohjalta tarjontaa voidaan lähteä nyt laajentamaan.


Osana työtä tehtiin myös laaja yhteistyömalleihin meillä ja muualla paneutunut, toteutus- ja organisoitumisvaihtoehtoja kartoittanut TKIO -infrapelikirjaselvitys. TKIO-infratyöskentelyn tulokset ja pelikirjan opit on nyt tiivistetty kahteen SIXLabs -toimintaohjeeseen. Toinen niistä on suunnattu TKIO infrojen asiakkaille ja käyttäjille, toinen yhteiseen kehitystyöhön ympäristöjään tarjoaville infrojen omistajille.


SIXLabs-infrojen tarjoamat mahdollisuudet asiakasyrityksille ja yhteistyöorganisaatioille

SIXLabs-alusta tarjoaa yrityksille ja myös toisille tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioille pääsyn tarvittaviin TKIO-ympäristöihin osaamisen kasvattamiseksi ja uusien teknologioiden hyödyntämiseksi älykkään valmistuksen ja liikkuvien työkoneiden sektoreilla. Alustan kautta on nyt ja enenevissä määrin tulevaisuudessa mahdollisuus saada käyttöön tarvittavat infrat, maan laajuiset verkostot ja TKIO-palvelut.


SIXLabs hyödyt saat käyttöösi miettimällä omat tarpeesi ja toiveesi yhteistyölle, tutustumalla ratkaisun löytymisessä auttavaan tarjontaan verkossa ja sen jälkeen ottamalla yhteyttä SIXlabs-vastaavaan tai suoraan kunkin ympäristön yhteyshenkilöön.


Yhteistyön suunnittelun myötä määritellään aina tapauskohtaisesti konkreettiset toimenpiteet ja yhteistyön muodot. Tavoitteena on tuottavuus ja kilpailukyky SIXLabs-alustan kautta löytyvien palveluiden avulla.

Comentários


bottom of page