top of page

SIXNET Hämeenlinnassa: Matkalla kestävään huomiseen

SIXNET-hankkeen roadshow-kiertueen toinen pysäkki oli 21.–22. syyskuuta Hämeenlinnassa. Linnan keskiaikaiset aikaa nähneet holvit tarjosivat teemalle sopivan miljöön: tapahtuma keskittyi kestävään ja uudistuvaan teollisuuteen ja liiketoimintaan. Isäntänä toimi SIXNET-hanketta Hämeenlinnan alueella koordinoiva Linnan Kehitys Oy.

Hämeenlinnassa kokoontui yritys-, TKI- ja julkisia toimijoita keskustelemaan kestävän ja uudistuvan liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista. Kaksipäiväinen tapahtuma sai arvokkaan alun, kun Hämeenlinnan kaupungin hallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen, Linnan kehityksen sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen ja Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala toivottivat osallistujat tervetulleeksi Hämeenlinnaan.


Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli luvassa verkostoitumista ja tutustumista linnaan sekä vierailu Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech -tutkimusyksikköön, missä tutustuttiin ohutlevyrakenteisiin, niiden pinnoitteisiin ja robotiikkaan liittyviin testiympäristöihin.


Varsinaisena seminaaripäivänä laaja-alainen panelistijoukko keskusteli tilaisuuden teemasta. Edustettuina oli kestäviä ratkaisuja kehittäneitä yrityksiä (Jere Jokinen, Destia ja Jarmo Kastell, Delva) kiertotalouden ja resurssiviisaan toiminnan periaatteita kehittävä yritysekosysteemi Industrial Park MORE (Lenita Kantele) sekä kiertotalouden palveluja tarjoava Kiertokapula (Mikko Koivulehto). Tutkimuksellista näkökulmaa keskusteluun toi Annukka Pakarinen Hämeen ammattikorkeakoulusta ja maakunnan kehittämisen näkemyksiä Jyri Sarkkinen Hämeen liitosta.


Ennen kuin panelistit päästettiin ääneen, kuultiin teemaan johdatteleva key-note puheenvuoro pitkän yrittäjä- ja liikkeenjohtouran tehneen, monia muutoksia itsekin kokeneen Ville Availan johdolla. Availa nosti esiin kestävyyden ja vastuullisuuden tuomia liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä sitä, ettei muutos tapahdu hetkessä.


- Siirtyminen kestävään liiketoimintaan on pitkäkestoinen matka, ei lyhyt projekti, Availa muistutti.Kestävyys keskiöön

Keskusteluissa korostui kestävien liiketoimintamallien merkitys ja laajuus. Jotta vastuullisuudesta ei tule vain kustannustekijä, vaan päinvastoin kilpailu- ja kustannusetu, vastuullisuuden pitää olla liiketoiminnan ytimessä. Näin toimitaan paneeliin osallistuneissa teollisuusyrityksissä: laaja-alaisesti merkittäviä infrastruktuuripalveluja tarjoavassa Destiassa ja teollista metallin 3D-tulostusta tekevässä Delvassa.


Destia on nostanut kestävyystavoitteet keskiöön ja ottanut tavoitteekseen olla ilmastopositiivinen 2035 mennessä. Yritys huomioikin kestävyysnäkökulmat tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren ajan aina suunnittelusta lähtien.


Toisaalta on myös muistettava, että yritykset eivät tee kaikkea itse.

- Vastuullisuudessa on mietittävä ei vain hiilijalanjälkeä, vaan myös hiilikädenjälkeä. On tärkeää ajatella koko arvoketjua, muistutti Delvan toimitusjohtaja Jarmo Kastell.Paljon puhetta osaamisesta ja verkostoista

Panelistit kävivät vilkasta keskustelua osaajapulasta yrityksissä: kestäviin ja vastuullisiin toimintatapoihin siirtymiseen tarvitaan osaajia. Oppilasyhteistyö on ollut toimiva tapa houkutella nuoria työntekijöitä, mutta myös yrityksen vastuullisuus ja kestävyyteen panostaminen voisi toimia hyvänä houkuttimena. Niistä kannattaakin viestiä.

Panelistit olivat hyvin yksimielisiä kumppaneiden ja verkostojen merkityksestä. Kaikkea ei voi eikä tarvitse osata tehdä itse. Tällöin strategisen kumppanuuden ja verkostot korostuvat.

Paneelikeskustelun jälkeen keskusteluja jatkettiin työpajoissa. Yhdessä syvennyttiin tarkemmin yritysten teemaan liittyviin haasteisiin, toisessa työpajassa työstettiin SIXNET verkoston toimintaa. Molemmista työpajoista saatiin hyviä syötteitä verkoston toimintaan. Haluankin kiittää koko SIXNET-verkoston puolesta kaikkia osallistujia ja tapahtuman tekemiseen osallistuneita yhteistyöstä ja antoisista keskusteluista!Puheesta toimintaan

SIXNET-verkosto hyödyntää roadshow-tapahtumien antia oman toimintansa suunnitteluun. Kahden ensimmäisen roadshow-tapahtuman keskustelujen sisältöä on käyty läpi ja niihin tullaan jatkossakin palaamaan jatkotoimien ideoimiseksi. Ensimmäiset tapahtumista juontuvat toimet liittyvät vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyviin tietotarpeisiin.


SIXNET tuleekin tekemään lähiaikoina tietoiskuja, joilla tuodaan esiin yrityksistä nousevia hyviä käytäntöjä toteuttaa vihreää ja digitaalista siirtymää. Jatkossa tullaan kehittämään toimia, joilla edistetään yritysten yhteistyötä tutkijoiden ja oppilaitosten kanssa. Agendalla on myös yhteisiä vaikuttamistoimia viestin viemiseksi havaituista yhteisistä haasteista. Kannattaa siis pysyä kuulolla!Yksin et selviä - valmistavan teollisuuden resilienssi teemana Jyväskylässä

SIXNETin roadshow jatkaa kulkuaan vielä tämän vuoden puolella ja saapuu 30.11.–1.12. Jyväskylään. Jyväskylässä keskustellaan hyvin ajankohtaisesta aiheesta: teollisuuden resilienssistä. Tutustu ohjelmaan, varmista paikkasi pian ja tule mukaan etsimään erilaisia ratkaisuja valmistavan teollisuuden kyberresilienssin ja digitaalisten toimintamallien vahvistamiseksi.SIXNET-Hankkeessa on mukana toimijoita viidestä eri maakunnasta (Koordinaattori: Tampere, Hämeenlinna, Jyväskylä, Oulu, Seinäjoki) ja yhteistyötä rakennetaan alueellisiin kärkiosaamisiin perustuen. Yhteistyötä tehdään kuitenkin laajasti, ja verkoston tavoitteena on levitä kattamaan myös muita Suomen merkittäviä teollisuusalueita. Hanke on osarahoitettu Pirkanmaan liiton myöntämällä ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen”-määrärahalla (TEM).


Lisätietoja:


Suvi Hentilä

Projektipäällikkö

suvi.hentila(a)businesstampere.com
Comentários


bottom of page