top of page

SIXNET ja SIX näkyvästi esillä Manufacturing Performance Days tapahtumassa

SIXNET ja joukko SIX-toimijoita oli mukana järjestämässä 5.-7. kesäkuuta kahdeksannetta kertaa järjestettyä Manufacturing Performance Days (MPD) tapahtumaa. MPD kokosi Tampere-talolle yli 600 osallistuja, ja paikalla oli valmistavan teollisuuden yrityksen johtajia ja asiantuntijoita, tutkijoita sekä teknologia- ja palveluntarjoajia eri puolilta maailmaa.

sixnet

MPD alkoi SIX:n osalta 5. kesäkuuta älykkään valmistuksen yhteistyöseminaarilla. Tupa oli täynnä jo heti aamusta ja siten asetti hyvän tunnelman lopputapahtumalle. Seminaari kokosi yhteen lähes viisikymmentä yritys-, tutkimus- ja julkistoimijaa keskustelamaan älykkään valmistuksen tulevaisuudesta ja kehityssuuntauksista.


Tilaisuuden alussa yleisölle kerrottiin SIX Smart Manufacturing klusterin yritysten ja tutkimustoimijoiden yhdessä rakentamasta älykkään valmistuksen TKIO-tiekartasta, ja siinä määritellyistä lähivuosien tavoitteista ja toimenpiteistä. Tämän jälkeen alan kehitysnäkymiä tarkasteltiin kahden veturiohjelman näkökulmasta.


Ohjelmajohtaja Jukka Laitinen kertoi Ponssen ja Epecin yhdessä toteuttamasta FORWARD’27-ohjelmasta, jonka tavoitteena on edistää liikkuvien työkoneiden merkittäviä päästövähennyksiä, vähentää niiden energiankulutusta ja parantaa tuottavuutta. Ohjelmassa keskitytään myös kuljettajan työolojen helpottaminen avustavien toimintojen ja automaation avulla. Tuotantoketju- ja innovaatiokeskusohjelmaa johtava Jani Savinainen kertoi puolestaan Sandvikin Shift ’25 veturitutkimusohjelmasta, jossa kehitetään kestäviä ja globaalisti skaalautuvia digitalisaatio-, sähköistymis- ja teknologiaratkaisuja kaivosteollisuuden käyttöön.


Esitykset herättivät vilkaista keskustelua yleisössä. Sekä tilaisuuden esiintyjät että useat yleisön jäsenet nostivat esiin huolensa osaajien puutteesta. Älykkään valmistuksen kehittäminen vaatii innovaatioita, mutta niitä ei synny ilman osaajia. Huippuosaajien lisäksi yritykset tarvitsevat osaajia myös tehdaslattialle, ja nopeasti. Yritykset eivät voi odottaa vuosia uusien osaajia, ja siksi tarvitaan esimerkiksi lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia, enemmän yritysten välistä yhteistyötä sekä yleisesti teollisuustyöhön liittyvien mielikuvien päivitystä alan houkuttelevuuden parantamiseksi.


Yhteistyöseminaarissa keskusteltiin myös ajankohtaisista EU-rahoitusmahdollisuuksista. Osallistujat pääsivät tutustumaan paikalla olleiden tutkijoiden EU-hankeaihioista ja keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä.


Osaaminen agendalla


Keskustelu teollisuuden osaamistarpeista jatkui iltapäivällä ”Better Skills – Better Productivity” tilaisuudessa, joka veti paikalle miltei satapäisen, suurimmaksi osaksi yrityksistä koostuvan yleisön. SIXNET-verkosto oli koonnut paikalle joukon yritys- ja koulutustoimijoita kertomaan näkemyksiään tulevaisuuden osaamistarpeista, ja miten yritykset voivat niihin varautumalla edistää menestystään. Esitysten jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus käydä jututtamassa puhujia ja kertoa heille oman yrityksensä osaamistarpeista.


SIXNET

Epecin Producs and Systems johtaja Mikko Hankaniemi Hankaniemi kertoi liikkuvien työkoneiden alan muutoksesta, jonka tekemiseen tarvitaan paljon erilaista osaamista, muun muassa datatutkijoita, algoritmi-insinöörejä, robotti-insinöörejä ja AI/ML asiantuntijoita. Myös sähkö- ja elektroniikkainsinöörejä, koneinsinöörejä ja matalan tason ohjelmoijia tarvitaan edelleen, mutta heidän löytäminen on enenemissä määriin haasteellista. MEXLINKin toimitusjohtaja Pasi Julkunen puolestaan esitteli osaamiskartoitustyökalua, jonka avulla yritykset voivat kartoittaa ja havainnollistaa työntekijöidensä osaamista ja tarpeen tullen kehittää siellä esiin nousseita puutteita ja siten parantaa yrityksensä tuottavuutta.


Yritystoimijoiden jälkeen kuultiin koulutustarjoajien esityksiä: Tampereen yliopiston uudesta robotiikan koulutusohjelmasta ja Seinäjoella toteutettavasta, paikallisten yritysten osaamistarpeet huomioivasta ”insinööristä maisteriksi” koulutuskokonaisuudesta, sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun uudesta kestävän tuotannon ja johtamisen koulutusohjelmasta, jonka teemoja suunniteltiin yhdessä paikallisten yritys- ja julkistoimijoiden kanssa.


SIXNET

Eurooppalaista ja kotimaista yhteisyötä digi- ja syväteknologiataitojen edistämiseksi


Tampereen ammattikorkeakoulun TKI-päällikkö Markus Aho haastoi paikalla olevat lähtemään TAMK:n tavoin mukaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin Deep Tech Talent Pledge aloitteeseen. Aloite haastaa koulutuksen tarjoajat, yritykset, korkeakoulut, viranomaiset ja rahoittajat toimeen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi: koulutuksen tarjoamiseksi yli miljoonalle eurooppalaiselle heidän syväteknologiataitojen lisäämiseksi vuosien 2023-2025 välillä.


Tutkimusjohtaja Susanna Pirttikangas Oulun yliopistosta valotti yleisölle suomalaisten aloitteiden yhteistyöstä pk-yritysten digitaitojen edistämiseksi. Reboot Skills, Robocoast EDIH:n Level Up ja Eagle hankkeiden tavoitteena on järjestää pk-yritysten työntekijöille täydennyskoulutuksia esimerkiksi tekoälyn, esineiden internetin (IoT), kyberturvallisuuden ja robotikan parissa, ja hankkeet tekevät yhteistyötä tarjotakseen yrityksille mahdollisimman monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Koulutusten suunnittelua varten kerätään tietoja pk-yritysten digitarpeista. Tarpeita kartoittavaan kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta.


sixnet

SIXNET näkyvyyttä näyttelyalueella


SIXNET-verkosto pääsi tutustumaan MPD-osallistujiin myös laajemminkin. SIXNET-verkostolla oli näyttelyalueella oma ständi, missä esiteltiin verkostoa ja sen ajankohtaista toimintaa. Moni MPD-kävijä tuli tutuksi ja ständillä käytiin hyviä keskusteluja.


Nyt SIXNET-roadshow pitää ansaitun kesätauon, mutta kiertue jatkuu taas syksyllä. Lokakuussa roadshow-kiertue suuntaa Ouluun, missä teemana on painettavan älykkyyden ja liikkuvien työkoneiden yhteistyön paikat. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä PrintoCent klusterin kanssa.


Syksyllä siis taas tavataan!

Kommentare


bottom of page