top of page

SIXNET Seinäjoella: Yritykset digisiirtymän kynnyksellä

SIXNET-hanke aloitti roadshow-kiertueensa 2.–3. kesäkuuta Seinäjoella teemanaan tekoälyn, datan ja automaation hyödyntäminen yritystoiminnassa. Tilaisuudessa kohtasi nelisenkymmentä toimijaa valmistavan teollisuuden pk-yrityksistä, tutkimus-, koulutus- ja yrityskehittämisorganisaatioista.

Tapahtumaa isännöi SIXNET-hanketta Etelä-Pohjanmaalla koordinoiva Into Seinäjoki.


SIXNET:n merkittävimpinä tavoitteina on pilotoida kansallinen teollisuuden pyöreä pöytä yhteiskehittämään kansallisia aloitteita ja toimenpiteitä, suunnitella EU-rakennerahastoista rahoitettavien teollisiin pk-yrityksiin kohdistuvien kehittämishankkeiden valmistelun ja toimeenpanon valtakunnallinen verkosto, kehittää pitkäjänteinen yhteistyömalli ja työkalut teollisten alueiden yhteistyöhön, sekä jalkauttaa SIX TKIO-tiekarttoja alueilla alueellisten osaamiskärkien mukaan.Kurkistus T&K yhteistyötä mahdollistavan Business Finlandin kulisseihin

Rahoitusjohtaja Jussi Kivikoski kertoi tilaisuudessa Business Finlandin rahoitusmuotojen ja -ohjelmien taustalla olevia ja rahoituksen myöntämistä määritteleviä keskeisiä eurooppalaisia ja kansallisia säädöksiä ja asetuksia.


Säädöshierarkian huipulla on kilpailua ja eurooppalaisten sisämarkkinoiden toimintaa edistävä Euroopan Unionin lainsäädäntö. Lisäksi yrityksille tarjolla olevia tukiohjelmia määrittävät erilaiset kansalliset säädökset, jotka voivat vaihdella tukimuodoittain, mikä heijastuu myös rahoituspäätöksiin.


Kivikoski muistutti puheenvuorossaan myös yritysten osaamisen merkityksestä hakemusarvioinnissa. Business Finlandin arviointi on kaksiosainen, ja sekä yrityksen nykytila ja kyvykkyys, että projektisuunnitelma arvioidaan. Erinomainenkin projekti-idea vaatii onnistuakseen kyvykkään yrityksen.Tekoäly on valtava mahdollisuus

Pitkän uran tunnettujen suomalaisten ja kansainvälisten yritysten viestinnässä tehnyt Timo Nurmi avasi tilaisuudessa konkreettisella tavalla kuulijoille, mitä tekoäly on ja mitä se mahdollistaa.

Käytännön esimerkit eri yrityksistä osoittivat, miten tekoäly voi mahdollistaa työtapojen ja prosessien uudenlaisen ja tehokkaamman suunnittelun ja toteutuksen.


Nurmi muistutti kuulijoita aiemmista teknologisista edistysaskeleista, ja kuinka niissä voittajaksi selvisivät ne yritykset, jotka osasivat huomioida uusien teknologioiden kokonaisvaltaiset hyödyntämismahdollisuudet. Yritysten kannattaakin pysähtyä miettimään, miten valjastaa tekoälyn ja käytettävissä olevan datan valtavat mahdollisuudet käyttöönsä.Yritykset ja uudet teknologiat – keskustelua nykytilasta ja yritysten tarpeista

Työpajoissa tilaisuuden aihe vietiin yritysten tarpeisiin. Learning Caféssa keskusteltiin digitaalisista kaksosista, simulaatioista, tekoälystä ja datasta valmistavan teollisuuden tukena, sekä yritysten tietotarpeista ja niiden kokoamisesta kautta Suomen.


Keskustelua heräsi muun muassa teknologioihin liittyvän osaamisen, resurssien ja verkostojen tarpeista yrityksissä.


Toinen työpaja keskittyi teollisten pk-yritysten kehittämistahoon. Teollisten pk-yritysten kehittämistaho on Tekoäly 4.0 ohjelmassa ideoitu tukitaho, jota kehitetään parhaillaan tukemaan pk-yritysten digikehityksen ja innovaatioyhteistyön kasvattamiseksi. Osallistujat keskustelivat kehittämistaholle hahmotelluista tehtävistä, ja työpajalaisten kommentit välitettiin eteenpäin kehittämistahoa valmistelevalle työryhmälle.Kiitos Seinäjoki! Seuraava pysäkki Hämeenlinna

Tapahtumassa haluttiin tehdä myös teemaan liittyviä testiympäristöjä tutuksi, ja ohjelma sisälsikin vierailun Seinäjoen ammattikorkeakoulun digitaalisen valmistuksen, robotiikan ja konenäön laboratorioihin. Laboratorioissa kerrottiin käytettävissä olevista laitteista ja osaamisesta, sekä demonstroitiin teknologioiden hyödyntämistä valmistavan teollisuuden suunnittelussa ja tuotannossa.


SIXNET kiittää kaikkia osallistujia ja tapahtuman tekemiseen osallistuneita yhteistyöstä ja vilkkaista työpajojen keskusteluista, joiden viestit tullaan huomioimaan SIXNETin toimia ja tarjontaa kehitettäessä.


Kesätauon jälkeen SIXNETin roadshow vie 21.–22.9. Hämeenlinnaan, missä historian havinan saattamana matkaamme keskiajalta kestävään huomiseen.


Tapahtuman teemana on tuolloin uudistuva teollisuus ja yritystoiminnan toimintaympäristö, ennakkotiedot julkaistaan vielä kesäkuun aikana.


Hyvää kesää, Hämeenlinnassa nähdään!


Suvi HentiläYorumlar


bottom of page