top of page

Teollisuuden vihreään siirtymään vauhtia työkoneiden akkudatasta


Akkudataa voidaan hyödyntää entistä paremmin
Metsä-, rakennus-, kaivos- ja satamatyössä käytettävien liikkuvien työkoneiden toimiala elää historiansa suurinta teknologiamurrosta. Suomelle tämä merkitsee mahdollisuutta nousta alan kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi.

Nykyaikaisten liikkuvien työkoneiden akut ovat älykkäitä ja ne sisältävät paljon tietoa eli dataa. Akkujen arvoa voidaan nostaa entisestään jakamalla tätä dataa valmistajien, käyttäjien ja kierrättäjien välillä koko akkujen elinkaaren ajan.

Akkujen valmistajille on tärkeää saada dataa akun toiminnasta esimerkiksi eri koneissa ja olosuhteissa, sillä se mahdollistaa entistä monikäyttöisempien, laadukkaampien ja kestävämpien akkujen kehittämisen. Työkoneiden valmistajille ja käyttäjille puolestaan tärkeää on saada akkuihin liittyvää dataa työkoneiden suorituskyvyn ja lataussyklien optimoimiseksi sekä akkujen uusiokäytön mahdollistamiseksi.

Akun valmistuksesta ja työkoneen käytöstä saatava data on ensiarvoisen tärkeää myös akun kierrättäjälle. Datan hyödyntäminen mahdollistaa kierrätyksen turvallisesti ja kestävästi. Samalla data avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun käytöstä vapautuneita ja toisiokäyttöön soveltuvia akkuja voidaan hyödyntää esimerkiksi tuulivoimaloiden energiavarastoina.

Yritysten välinen helppo ja luotettava datan jakaminen on avainasemassa akkujen elinkaaren pidentämisessä


SIX Mobile Machines -klusteri toteutti tulevaisuustalo Sitran rahoittamana ja yhteistyössä VTT:n kanssa kokeilun, jossa testattiin, kuinka akkujen dataa hyödyntämällä voidaan maksimoida liikkuvien työkoneiden akkujen käyttö. Testausta tehtiin akkujen elinkaaren eri vaiheissa aina valmistuksesta kierrätykseen tai mahdolliseen uusiokäyttöön. SIX Mobile Machines -klusterissa on mukana johtavia työkoneiden valmistajia sekä heidän tärkeimpiä kumppaneitaan.


”Akkujärjestelmistä saatava, mahdollisimman kattava data elinkaaren eri vaiheissa on tärkeää Valmet Automotivelle niin akkujen suunnittelun, valmistuksen kuin jälkimarkkinoidenkin kannalta. Meille on olennaista ymmärtää akkujen käyttötavan vaikutuksia, ja SIX Mobile Machines -klusterin akkudatakokeilu tarjoaa merkittävää lisätietoa, jolla voimme tuottaa entistä parempia tuotteita asiakkaidemme tarpeisiin”, linjaa senior manager Juuso Kelkka Valmet Automotive Oy:stä.

”Metsäkoneissa ei vielä nähdä mahdollisuuksia täysin akkukäyttöisiin voimaratkaisuihin, joten akusto toimii osana hybridijärjestelmää. Itse asiassa tällaisessa hybridisovelluksessa akku mitoitetaan tarkasti tarpeeseensa ja sen käyttösykli on vaativa - siksi akun elinkaaren ymmärtäminen on meille keskeistä jo tutkimusvaiheessa, kuten PONSSE EV1 kuormatraktorikonseptin tapauksessa”, jatkaa teknologiasta ja tutkimuksesta vastaava tuotekehityspäällikkö Kalle Einola Ponsselta.

Kokeilu osoitti, että työkoneiden ja niiden akkujen elinkaarta voidaan pidentää tuotteistetun ja luotettavasti jaetun datan avulla. Näin akuista saatavaa dataa voidaan käyttää entistä tehokkaampien ja ekologisempien työkoneiden sekä työkoneiden voimalinjojen rakentamiseen. Elinkaaritiedon avulla voidaan myös vauhdittaa akkujen uusiokäyttöä vaihtoehtoisina energialähteinä sekä niiden sisältämien materiaalien kierrättämistä.

”Tämä kokeilu on ensimmäisiä käytännön ratkaisuja vastata Euroopan komission akkupassisääntelyyn, jossa edellytetään akun tuotetietojen saatavuutta koko sen elinkaarelta. Nyt kokeiltu ratkaisu luo akkutietojen lisäksi myös laajemmat mahdollisuudet vaihtaa dataa organisaatioiden välillä, ja tämä puolestaan avaa teollisuusyrityksille täysin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia datasta”, toteaa SIX Mobile Machines klusteria luotsaava Harri Nieminen VTT:ltä.

Kokeilussa klusteriin kuuluvien teollisuusyritysten välinen luotettava datanvaihto mahdollistettiin teknologiayritys IOXIO:n kehittämän data-avaruuspalvelun avulla, joka tarjoaa helpomman ja kustannustehokkaamman tavan tehdä tietojärjestelmäintegraatioita eri organisaatioiden välillä perinteisiin integraatioalustoihin verrattuna. Tämä Suomessa kehitetty uusi datan jakamisen teknologia pohjautuu laajasti ja yleisesti käytössä oleviin internet-standardeihin sekä Sitran kanssa yhteistyössä kehitettyyn reilun datatalouden arkkitehtuuriin.

Data-avaruuspalvelu on käytössä myös ulkoministeriön hallinnoimassa kansallisessa datan jakamisen Virtual Finland -testiympäristössä, jossa kokeilu toteutettiin.

”Vihreä siirtymä ja EU-sääntely velvoittavat yrityksiä ratkaisemaan nopeasti, miten data saadaan siirrettyä digitaalisiin tuotepasseihin. On ollut hienoa kehittää ratkaisua akkupasseihin yhdessä johtavien teollisuusyritysten kanssa ja nähdä miten teknologiamme voi auttaa yrityksiä vastamaan datanjakamisen haasteisiin”, kertoo IOXIO Oy:n toimitusjohtaja Pirkka Frosti.

Kokeilun tuloksia sekä jatkosuunnitelmia esitellään SIX-klusterin järjestämässä Future Mobile Work Machines -tapahtumassa Tampereella 30.5.2023.


Liikkuvien työkoneiden klusteriin kuuluvat Ponsse, Epec, Sandvik, Valmet Automotive, Valtra, Kalmar, Normet, Tana, Nokia, Danfoss, Junttan, Hevtec, Cargotec, VTT ja Tampereen yliopisto. Klusteria koordinoi Tamlink.

Lisätietoja

Harri Nieminen

Co-creation manager, head of SIX initiative

VTT

+358 50 568 5081

Pirkka Frosti

Toimitusjohtaja

IOXIO

+358 50 524 5730

Comments


bottom of page