top of page

Valmistavan teollisuuden resilienssi esillä SIXNETin roadshow-tapahtumassa Jyväskylässä

SIXNET-hankkeen roadshow-kiertue saapui Jyväskylään 30.11.-1.12.2022. Yli 40 yritystä, TKIO- ja julkistoimijaa kokoontui SIXNET roadshow- tapahtumaan, jonka teemana oli valmistavan teollisuuden resilienssi. Teemaan sukellettiin erityisesti digitaalisuuden ja kyberturvan näkökulmasta. Ohjelmassa oli asiantuntijoiden puheenvuoroja, yhteistyön työstöä työpajoissa sekä mielenkiintoisia vierailuja.


Riskeihin varautuminen vaatii osaamista ja kumppaneita, mutta se kannattaa

Kyberturvallisuuden professori Martti Lehto (Jyväskylän yliopisto) kertoi puheenvuorossaan erilaisista kyberturvallisuuteen liittyvistä uhkista. Kyberrikollisuus on globaalilla tasolla miljardibisnestä, jonka varalta niin yritysten kuin yksityishenkilöiden tulee suojautua.


Suojautuminen vaatii osaamista, joten osaavia kumppaneita kannattaa hyödyntää. Toimintojen yhä enemmän digitalisoituessa, kyberturvallisuus on huomioitava laajemmin. Esimerkkinä tästä on kybervakuutusten kasvava suosio.Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikön johtaja Mika Karjalainen kertoi tilaisuudessa huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kyberturvallisuudesta. Karjalainen kannusti yrityksiä huomioimaan niiden toiminnan resilienssiin liittyvät tekijät laajasti.


"Prosessit on ymmärrettävä alihankkijoista asiakkaisiin. Uhka voi tulla palveluketjusta, ja on tärkeää ymmärtää kaikki riippuvuudet”, totesi Mika Karjalainen.

Karjalainenkin kehotti yrityksiä löytämään osaavan kumppanin, jonka kartoittaa toimintaan mahdollisesti kohdistuvia riskejä ja niihin varautumista.Käytännön esimerkkejä resilienssin kasvattamisesta kertoi ympäristöteknologiayritys Tana Oy:n huoltoliiketoiminnan johtaja Teemu Lintula. Lintula kertoi Tanan tarinan tähän päivään ja sen resilienssiä koetelleista tapahtumista: vuosien 1993 ja 2022 tehdastulipaloista.


Ensimmäinen tulipalo oli dramaattinen ja siitä toipuminen oli epävarmaa ja kesti kauan. Kokemuksesta opittiin, ja sen jälkeen Tanassa siirryttiin ulkoiseen tuotantoon. Lisäksi yritys on valjastanut tiedon osaksi liiketoimintaansa. Digitalisaatiota ja dataa hyödyntävän yrityksen voikin sanoa olevan konepaja ilman konepajaa.


Samalla toiminnan resilienssi on kasvanut huimasti, sillä vuoden 2022 tulipalosta yritys toipui huomattavasti edellistä nopeammin, vain muutamassa viikossa. Jotain toisestakin tulipalosta opittiin: riskienhallintasuunnitelmat ovat hyviä, mutta ei riittäviä. Lisäksi kannattaa järjestää käytännön harjoituksia.VTT:n yhteiskehittämispäällikkö ja Sustainable Industry X -verkoston vetäjä Harri Nieminen kertoi puheenvuorossaan älykkään valmistuksen teollisuus - tutkimus yhteistyössä rakennetusta TKIO-tiekartasta.


Tiekartta on yhteisesti ylläpidettävä ja toteutettava, ja se sisältää pitkän aikajänteen tavoitteita kestävälle, älykkäälle valmistukselle. Tiekartan avulla voi kasvattaa resilienssiä, sillä se mahdollistaa tiiviin teollisuus-tutkimus vuoropuhelun, yritysten välisen tiedonvaihdon, teollisuusrelevantin osaamisen ja tutkimuksen kehittämisen sekä yhteisen kanavan vaikuttamiselle ja EU-mahdollisuuksien ennakoinnille.


Asiantuntijapuheenvuorojen ja vierailujen lisäksi yritysten resilienssin vahvistamista yhteisideointiin yhdessä iltapäivän työpajoista. Toinen työpaja keskittyi SIXNET verkoston toimintojen muotoiluun.

Roadshow-kiertueelle tuttuun tapaan ohjelmaan sisältyi myös mielenkiintoisia vierailuja, ja osallistujat pääsivät opastetulle kierrokselle Jyväskylän ammattikorkeakoulussa muun muassa robotiikan, metallin 3D tulostuksen ja betonitestauksen laboratorioihin ja testiympäristöihin.


Eteläportin teollisuusalueen vierailulla kuultiin Eteläportin teollisuusalueen kehittämisestä ja tuuliturbiineja valmistavan Moventas Gearsin toiminnasta.


Eteläportissa tutustuttiin myös kahden digitalisaation edelläkävijäyrityksen, Procemexin ja Insta Groupin, sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteistyössä pilotoimaan uudenlaiseen oppimisympäristöön.


Voltti-oppimisympäristössä on erilaisia työpisteitä, joissa opiskelijat pääsevät oppimaan työelämän taitoja ja tekemään esimerkiksi elektroniikan kokoonpanotyötä alusta loppuun.


Oppimisympäristö ei ole koulumainen, ja oppilaiden valmistamat komponentit lähetetään asiakkaille ympäri maailmaa. Oppilaille Voltti tarjoaa arvokasta kokemusta, ja mukana oleville yrityksille kanavan rekrytoida osaavia tekijöitä.

Kiitos Jyväskylä, nyt kevättä kohti

Pari päivää Jyväskylässä kului kuin siivillä, ja keskusteluista ja työpajoista saatiin taas evästä SIXNET-toimintaan. Kiitos siitä kuuluu kaikille osallistujille, ja ohjelman tekemiseen osallistuneille!


SIXNET roadshow jää nyt talven mittaiselle tauolle. Seuraava kiertueen etappi on 27.4.2023 Tampereella, missä teemana on teollisuuden osaaminen ja osaajat.


Ennen kevään roadshow-tapahtumaa ehtii kuitenkin tapahtua monenlaista: verkoston toimintamalli viimeistellään ja sitä aletaan pilotoida. Luvassa on muun muassa erilaisia toimijoita yli alueiden verkottavia tapahtumia ja toimia.


Tervetuloa jo etukäteen mukaan!


Yhteistyötä edistetään myös kansallisen tason uudistuvan teollisuuden pyöreän pöydän rakennustyön merkeissä. Käynnissä on alkuvuoteen asti ulottuva työpajasarja, jossa on mukana laaja joukko sidosryhmiä, joiden kanssa rakennetaan ehdotus pyöreän pöydän toiminnalle vastamaan Tekoäly 4.0 loppuraportissa tunnistettuun sidosryhmien yhteistyön tarpeeseen.


Lisäksi SIXNETin marraskuussa lanseeraama SIXPODS-podcastsarja saa jatkoa.


Pääsemme siis kuulemaan lisää yritysten tarinoita digivihreästä siirtymästä. Suunnitteilla on myös paljon muutakin SIXNET-tekemistä, esimerkiksi yhteisesti hyödynnettäviin alustoihin ja testiympäristöihin liittyen, mutta niistä lisää ensi vuoden puolella.


Nyt on aika kiittää sekä SIXNET-verkostoa, että sen puolesta kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulun aikaa. Tästä on hyvä jatkaa kevättä kohti!

Lisätietoja:

Suvi Hentilä, projektipäällikkö

suvi.hentila@businesstampere.com


Comments


bottom of page