top of page

Vieraskynä: Valmistusklubeista teknologiaa, tarinoita ja uutta osaamista


Valmistava teollisuus on yksi hyvinvointimme tärkeä kivijalka. Se palvelee useita eri toimialoja ja ekosysteemeitä kuten liikkuvia työkoneita, prosessikoneiden valmistajia, cleantech-teollisuutta, rakennusteollisuutta, kunnossapitoa sekä teollisuuden automaatiotoimittajia muutamia mainitakseni.


Business Tampere kehittää osaltaan valmistavan teollisuuden ekosysteemiä ja teemme vuosittain noin 500 seudun yritysten haastattelua, joiden joukossa on myös merkittävä määrä teollisia yrityksiä. Haastatteluissa yritysten kuulumisten lisäksi haemme palautetta niistä teemoista ja asioista, joita voisimme kehittää. Haastateltavat yritykset saavat tietoa ajankohtaisista asioista liittyen seudun palveluihin ja tapahtumiin sekä myös osaaja- ja toimitilatarpeisiin. Käyntien yhtenä tavoitteena onkin nopeasti yhdistää yrityksiä niiden tarpeisiin vastaaviin seudun palveluihin.

Maailma on täynnä muutosta ja sen ennakointi kannattaa. Arjen operatiivinen toiminta onkin välillä tarpeen katkaista lähtemällä katsomaan mitä muut yritykset tekevät tai mitä tapahtuu tutkimuslaitosten laboratorioissa. Yrityksiltä saamamme palautteen perusteella olemme konseptoineet SIX Valmistusklubit.


Ensimmäiset klubit on toteutettu ja niissä teemoina olivat mm. automaation hyödyntäminen käytännön tasolla koneistuksessa ja hitsauksessa sekä digitalisaation käytännön toteutus ja hyödyntäminen. Klubeissa tutustuttiin myös konenäköön ja cobotiikkaan sekä tehtiin yritysvierailuita.

Tommi Peltonen, ST-Koneistus uuden täysautomaattisen koneistussolun vierellä. Valmistusklubi vieraili paikalla keväällä 2022.

SIX Valmistusklubien kehitystyössä ovat olleet tähän asti mukana Business Tampere, Tampereen yliopisto, TAMK, VTT sekä joukko teollisuusyrityksiä. Valmistusklubit ovat osa laajempaa kehitystyötä, jossa jaamme hyviä esimerkkejä sekä esittelemme teemakohtaisesti palveluita, joita yritykset voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä. Valmistusklubien yhtenä tavoitteena on myös verkostoituminen muiden aiheesta kiinnostuneiden yritysten ja osaajien välillä.

Kontakteja on muodostunut ja niiden myötä myös uusia hankeaihioita on viritelty. Valmistusklubien kautta saadaan myös tutkimukseen ja koulutukseen uusia sisältöjä. SIX Valmistusklubit ovat toimineet melko hyvin myös virtuaalisesti. Webinaarien sekä niiden tallenteiden kautta on mahdollisuus jakaa tietoa isommallekin porukalle. Pandemiatilanteen helpottaminen on mahdollistanut nyt myös fyysiset toteutukset. Haemme myös uusia aiheita ja teemoja, joista haluatte kuulla tai myös niin päin, että mikäli haluat jakaa muille sen, mitä olet saavuttanut.


Seuraavaksi aiheiksi valmistusklubitapahtumiin on tulossa datan hyödyntäminen tulevaisuuden suunnittelussa, MES ja MOM järjestelmät pk-yritysten näkökulmasta sekä datan keräys ja hyödyntäminen olemassa olevassa työstökonekannassa. Mielenkiintoiset yritysvierailut ja edelleen kaikki teknologiaan liittyvät aiheet ovat lämpimästi tervetulleita!
Lisätietoja:

Jouni Myllymäki

Puh. 050 4345820

Comentários


bottom of page