top of page
ALUEELLISET OSAAMISKÄRJET

HÄMEENLINNA

Kanta-Hämeen maakunnan resilienssi eli muutosjoustavuus on hyvä. Vahvuutemme on monipuolinen elinkeinorakenne. Talouskriisien ja pandemian vaikutukset näyttäytyvät muuta maata lievempinä ja viiveellä. Kriisien vaikutukset kestävät kauemmin ja niistä palautuminen on hitaampaa ja loivempaa. Hämeessä julkisten työpaikkojen osuus on suuri, eivätkä ne ole laskusuhdanteessa vaarassa yhtä nopeasti, mutta ne eivät myöskään takaa toipumista tai pidemmän aikavälin uudistumista.

Uudistuvaa teollisuutta älykkäissä ekosysteemeissä

Hämeenlinna edistää uudistuvaa teollisuutta älykkäissä ekosysteemeissä, jotka ovat bio- ja kiertotalous, robotiikka/logistiikka, teräsrakentaminen sekä palveluliiketoiminta mm. matkailu/elämystalous sekä puolustusteollisuus. Alueella tullaan vahvistamaan teollisuuden uudistumista yhteiskehittämisellä, verkostojen sekä ekosysteemien kautta. Suurimmat toimialat ovat rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa, ammatillinen ja tieteellinen toiminta sekä palvelutoiminta ja teollisuus. Kanta-Häme on saanut EU Regional Innovation Valley -statuksen joka linkittyy vahvasti yrityskentän uudistumiseen vahvaan startup- ja yritysten kestävän kasvun kehittämistoimintaan.

Teemat ja avainsanat

 Älykäs logistiikka 

 Älykkäät biotalouden ratkaisut 

 Kestävä kehitys ja kiertotalous innovaatioalustana 

 Älykäs muotoilu 

 Elämystalous 

 Kyberfyysiset järjestelmät ja puolustusteollisuuden innovaatiot 

 Pitkäaikaiskestävyys 

 Robotiikka 

Hämeenlinnan ekosysteemit:

Uudistamista ja yhteiskehittämistä tehdään yhdessä yritysten, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä tutkimusyksiköiden Smart, Bio, Tech, Edu sekä kansainvälinen Eurooppa RUN- yliopistoverkoston kanssa. Lisäksi alueella toimii Helsingin yliopiston, Lammin biologinen tutkimusasema sekä Luonnonvarakeskus. Hämeenlinna sijaitsee keskellä Suomen kasvukäytävää ja on tutkitusti Suomen paras paikka mm. logistiikkakeskuksille (Based on Research (2023), Javad Rouzafzoonin, Data Scientist, The University of Vaasa)

Tutkimus- ja kehitysympäristöt

Tapahtumat

Linnan Kehityksen tapahtumakalenterista löydät kaikki Hämeenlinnan allueen tapahtumat

Kiinnostuitko Hämeenlinnan ekosysteemeistä?

Ota yhteyttä Hämeenlinnan yhteyshenkilöön

bottom of page