top of page

Muljusta kustannuksia vai tuottoja?

SIX Valmistusklubin muljuiltapäivässä sukellettiin kuvainnollisesti muljun syövereihin ja puhuttiin myös työstöstä ilman leikkuunestettä. Muljun eli leikkuunesteen perimmäinen tarkoitushan on siirtää pois työstössä muodostuvaa lämpöä, voidella ja vähentää kitkaa sekä siirtää pois muodostuvaa lastuvirtaa. Mulju koetaan ongelmalliseksi kustannuseräksi josta vain harva laskee elinkaaren kustannuksia ja usein jäädään tuijottamaan pelkästään hankintahintaa.

Photo: Daniel Smyth, Pexels

Kemiallinen yhteensopivuus, bakteerit sekä työstökoneen toimivuus ja terien nopea kuluminen ovat ongelmakohtia, joihin fiksuilla ainevalinnoilla voidaan vaikuttaa. No mitä sitten pitää ottaa huomioon? Pitääkö luottaa myyjän kertomaan vai kilauttaa koneistavalle tuttavalle? Molemmat saattavat olla hyviä vaihtoehtoja. Onnistuneella yhdistelmällä ja valinnalla voidaan päästä merkittävästi pienempään terien kulumaan, välttää oksidoitumista ja pintojen syöpymistä tai hapertumista sekä pidentää nesteen vaihtoväliä. Ongelmajätteen käsittely kun tulee hintoihinsa.

 

Kuulimme myös esimerkin miten hankalasti koneistettavia materiaaleja kuten titaania on mahdollista pehmeiden materiaalien lisäksi koneistaa ionisodun ilmavirran voitelemana. Investoinniltaan kohtuullinen ja nopeasti itsensä maksava järjestelmä on varmasti tutustumisen arvoinen vaikkakaan se ei kokonaan leikkuunesteitä voine korvata.

 

Työympäristön puhtaus oli tilaisuuden yksi teema, jossa todettiin, että leikkuunesteitä sisältävät aerosolit eivät kuulu hengitysteihin ja siihen on tarjolla apuna ilmanvaihdon pienet tai isommat muutokset. Puhdas työskentelyilma vähentää altistumista ja oireita sekä sairauspoissaoloja.

 

Leikkuuneste ei olekaan ihan yksinkertainen asia. Oikealla valinnalla välttää virheet, saa aikaan parempaa tuottavuutta, vähemmän rikkoja ja kulumista sekä parempaa ilmanlaatua. Haasteena ainakin osittain on se, että asia ei ole ihan yksinkertainen koska tuotteita ja materiaaleja on paljon ja oikeiden valintojen tekeminen edellyttää ammattitaitoa ja ajankäyttöä aiheen äärellä. Tilaisuuden myötä saimme lisää ymmärrystä siitä, että erinomaista asiantuntemusta on kuitenkin leikkuunesteistä saatavilla ja myöskin muljuton ratkaisu on testattu ja tuotannossakin toimivaksi todettu.  Asiaan kannattaa paneutua myös opetuksessa, sillä kuulemamme mukaan teema useinkin sivuutetaan kokonaan tai jää sivulauseen osaan opetusta.

 

Näet tästä tilaisuuden ohjelman ja linkit joista tässä blokitekstissä on kirjoitettu:

 

Tervetuloa / Jussi Viljanen – Tampereen yliopisto

 

Lastuamisnesteen merkitys työstöön / Harri Sariola – FMS-Tools

 

Lastuamisnesteen yhteensopivuus työstökoneisiin / Panu Ranta – EDUFIX

 

Lastuamisen ilmahuuhtelu / Keimo Kalliosaari – AURION

 

Työstökoneiden poistoilman puhdistus / Hanna Pihlajarinne – AEROFF

 

Comments


bottom of page