top of page

SIXLabs alusta laajenee: Huomio TKIO-ympäristöjen palveluissa ja jatkuvan yhteistyön mallissa

SIXNET-verkosto jatkaa SIXLabsin kehittämistyötä tuomalla alustalle lisää teollisuuden testiympäristöjä ja TKIO-infrastruktuureja. Infra- ja testiympäristöjen omistajille kehitetään ja tarjotaan ohjausta palvelujen muotoilemiseen ja viestimiseen asiakaslähtöisesti.

Verkosto tulee lisäämään tietoisuutta kautta maan käytettävissä olevista teollisuuden testiympäristöistä ja TKIO-infrastruktuureista. TKIO-infroja ja niiden yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi uusien tuoteideoiden kehitykseen ja testaukseen tai henkilöstön kouluttamiseen, tullaan esittelemään vuoden aikana järjestettävillä webinaareilla ja vierailuilla.


SIXNET tekee SIXLabs kehittämistyötä kahdessa vaiheessa. Vuoden alkupuoliskolla on pilottivaihe, minkä aikana kehitetään palvelutarjoaman kuvauksen ohjeistus ja siihen liittyvän työpajan malli. Vuoden loppupuoliskolla työssä siirrytään laajennusvaiheeseen, jolloin kontaktoidaan ja tarjotaan TKIO-infrapalveluiden muotoilemiseen liittyviä työpajoja laajemmalle joukolle infraomistajia.


Huomiota tullaan kiinnittämään myös SIXLabs toiminnan jatkuvuuteen. SIXNET tulee kehittämään yhteistyössä testiympäristöjen ja TKIO-infrastruktuuriomistajien kanssa pitkäjänteisen yhteistoiminnan mallin, jolla varmistetaan kerättävien tietojen päivittyminen. Jatkuvan toiminnan malli mahdollistaa myös testi- ja TKIO-ympäristöjen omistajien välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön.


Lisätietoja:

Suvi Hentilä

Projektipäällikkö, SIXNET-hanke

+358 44 230 11 03

Kommentare


bottom of page