top of page

Sustainable Industry X - Suomalaisen teollisuuden uudistumisagenda


Sustainable Industy X (SIX) aloitteeseen liittyvä esitys Suomen teollisuuden digitaaliselle ja kestävälle uudistumiselle on nyt julkaistu!


Tämä agenda sisältää vision sekä tiekartan ja toteutussuunnitelman kohti vision mukaista tavoitetilaa. Visio ja tiekartta ovat luonteeltaan kokoavia yhdistäen olemassa olevia kansallisia keskusteluja ja tavoitteita.


Ne luovat yhteisen pohjan toteutussuunnitelmalle, jossa onkin SIX agendan varsinainen uutuusarvo.

Vision mukainen Suomi on vuonna 2030 kestävä voittaja kaksoissiirtymässä (ts. digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä). Tiekartta kohti vision mukaista tavoitetilaa koostuu strategisista tavoitteista, toimenpiteistä ja mittareistä neljällä kriittisellä osa-alueella:


1. vihreän siirtymän edelläkävijyys

2. digitaalisen siirtymän kiihdyttäminen

3. investointien lisääminen ja

4. osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen.


Emme ole muutoksen edessä tyhjin käsin. Toteutussuunnitelma hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja toimia niin paljon kuin mahdollista. Näiden lisäksi ehdotetaan kolmea uutta, kokonaisuutta orkestroivaa elementtiä, jotta kansallisten suunnitelmien käytäntöönpano saadaan toimimaan nykyistä paremmin.


Comments


bottom of page