top of page

TAMK tuo yhteen Pirkanmaan valmistavan teollisuuden toimijat vahvistamaan alueen osaamista

Tampereen seudun teollisuuden selkärankana on valmistava teollisuus. Yritykset, oppilaitokset ja tutkimus- ja kehittäjäorganisaatiot valmistelevat juuri nyt lukuisia uusia avauksia valmistavan teollisuuden kehittämiseksi.


TAMK järjesti maaliskuun lopulla roadshow-kiertueen kaikille yhteistyöstä kiinnostuneille Ylä- ja Luoteis-Pirkanmaan valmistavan teollisuuden toimijoille. Ensimmäinen kokoontuminen osoitti, että kaikilta löytyy tahtoa ja tarvetta yhdessä tekemiselle. Alueiden edustajat ja kuntapäättäjät, hanketoimijat ja aktiiviset yritykset keskustelivat hankkeista ja koulutusyhteistyöstä, jota tehdään jo runsaasti. Myös alan osaaminen ja osaamistarve nousi aiheeksi.

− Esittelimme paikallisia hankkeita sekä korkeakouluyhteisön, VTT:n, Business Tampereen ja Pirkanmaan liiton vetämiä isoja alan avauksia, kertoo roadshow'n järjestäjä, TAMKin korkeakouluasiamies ja teollisuusteknologian lehtori Timo Rainio.

Rainion mukaan toimijoiden pitää yhdessä löytää vastauksia osaamiseen ja osaajien riittävyyteen liittyviin kysymyksiin. Tulevaisuudessa ne ovat menestymisen keskeisimpiä haasteita, mutta samalla myös mahdollisuuksia.

Ensimmäiseen tapaamiseen oli tarkoituksella kerätty kokoon hanketyön konkarit, joille aluekehitys, hanketoiminta ja työssä käytettävä kieli ja sen koukerot ovat tuttuja.

− Kävimme nyt pienemmällä kehittäjäporukalla läpi hankkeiden, alan osaamisen ja koulutusyhteistyön tilannetta. Pohdimme myös, mihin suuntaan yhdessä luotsaamme Ylä- ja Luoteis-Pirkanmaan korkeakouluyhteistyötä. Samalla pohjustimme syksyllä toteutettavan isomman, yrityksille suunnatun tilaisuuden järjestämistä, Rainio taustoittaa.


Selkeys ja konkreettisuus etunenässä

Yritysten houkuttelemiseksi mukaan tarvitaan konkreettisia esimerkkejä osaamisen kehittämisestä, hankkeista ja koulutuksista.


– Meidän pitää kuunnella tarkasti yrityksiä ja ymmärtää niiden haasteita. Yritykset etsivät usein vastauksia lyhyen tähtäimen tarpeisiin, jotka tulee kytkeä ymmärrettävästi laajempiin pidemmän aikavälin visioihin, Rainio summaa.

Myös kielellä on iso rooli.

– Meidän on pyrittävä selkeään ja ytimekkääseen yritysten ymmärtämään kieleen. On tärkeää pystyä konkreettisesti kertomaan verkosto- ja hankeyhteistyön hyödyistä, muistuttaa Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius.

Osallistujat olivat yhtä mieltä myös siitä, että kaikki oppilaitosasteet ja kehittäjätoimijat pitää ottaa mukaan keskusteluihin. Yhteiset aloitteet, konepajakoulu ja korkeakoulu edistävät osaamista Pirkanmaalla on jo lukuisia yhteistyöaihioita, jotka edistävät valmistavan teollisuuden yhdessä tekemistä.

− SIX kokoaa Suomessa olemassa olevaa tekemistä ja toimijoita yhteen ketterästi. Se yhdistää teollisuuden konkreettisia tarpeita tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden tarjontaan, kertoo SIX-aloitteen parissa työskentelevä Harri Nieminen VTT:ltä.

Tampereen seudun teollisuus nojaa valmistavaan teollisuuteen ja erityisesti älykkäiden koneiden valmistukseen. Konepajakoululla on iso rooli osaamisen kartuttajana.

− Osaajien saatavuus alalle on tunnistettu yhdeksi ongelmakohdaksi. Konepajakoulu 2.0:n tehtävänä on yhteistyötä parantamalla vastata osaajien saatavuuteen sekä varmistaa koulutusresurssit ja osaaminen yritysten tarvetta vastaavaksi, painottaa Pasi Julkunen Mexlink Oy:stä.

Myös korkeakouluilla on merkittävä rooli. TAMKin korkeakouluasiamiehet toimivat kiinteässä yhteistyössä kaupungin ja kuntien ylimmän johdon sekä alueen yritys- ja kehittäjätoimijoiden kanssa. Rainion mukaan tulevissa roadshow-tapahtumissa viedään TKIO-toiminnan eli tutkimuksen, kehityksen, innovaatioiden ja osaamisen ilosanomaa ja mahdollisuuksia laajasti ympäri Pirkanmaata.

Parhaillaan käynnissä olevassa InnoHEIs-hankkeessa tuetaan paikallisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä parantamalla korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä alueellisesti.

Raja-aidat kumoon

Rainio kiitti vilkasta keskustelua. Kaikilta toimijoilta löytyy tahtoa ja tarvetta yhdessä tekemiselle.

− Kiireen keskellä olemme liikaakin tottuneet siihen, että kouluilla, kehittäjäorganisaatioilla ja yrityksillä on oma tonttinsa näissä asioissa. Aiemmin ei ehkä ole ollut tarvettakaan sotkea hyvin hoituneita asioita, hän arvelee.

− Maailma kuitenkin muuttuu. Ihan viime aikoina on ollut esillä monia hyviä avauksia, jotka toivottavasti tuottavat tulosta. Jatkossa uskallamme puolin ja toisin paremmin rikkoa ja hämärtää ikiaikaisia ja usein keinotekoisiakin raja-aitoja, Rainio puntaroi.

Yhteistyön konkreettisempaan jatkovalmisteluun ilmoittautui useampi toimija.

− Muodostamme iskuryhmän, joka kokoaa vielä hiukan lisää tietoa. Siltä pohjalta järjestämme syksyllä yrityksille suunnatun, toivon mukaan livenä pidettävän tilaisuuden, jossa esittelemme tarjontaa ja kannustamme hyödyntämään mahdollisuuksia, sanoo Rainio.

− Näin saamme tärkeät asiat laajemman joukon tietoon ja lisää aktiivisia tahoja Pirkanmaan laajuisiin toimenpiteisiin. Pääsemme yhdessä ideoimaan entistä vaikuttavampaa koulutusta ja hanketoimintaa sekä vastaamaan aidosti teollisuuden osaajapulaan ja osaajien riittävyyteen.Lisätiedot

Timo Rainio Korkeakouluasiamies Lehtori, teollisuusteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu 0500 736 6605

Tilaisuudessa esiteltiin mm. seuraavia tuoreita valmistavan teollisuuden verkostoja, hankkeita ja toimenpiteitä:
Kuva: InnoHEIs-hanke, Shutterstock

Teksti: Hanna Ylli


Comments


bottom of page