top of page

Teollisuuden kestävää uudistumista edistetään yhteistyössä kautta Suomen

SIXNET verkostohanke luo yhteistyömallin teollisten alueiden eri toimijoille ja pilotoi teollisuuden pyöreää pöytää.

Alkuvuodesta käynnistyneen SIXNET-hankkeen tavoitteena on edistää alueiden ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tiedon ja kokemusten vaihtoa, sekä kyvykkyyksien kehittämistä koko Suomen teollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.


Hankkeessa rakennettavaa pysyvän yhteistyön mallia työstetään syksyn ja alkuvuoden aikana, ja tähän työhön toivotetaan tervetulleeksi mukaan toimijoita kautta Suomen.


Ensimmäinen yhteiskehittämistyöpaja järjestetään 22.9. Hämeenlinnassa järjestettävän roadshow-tapahtuman yhteydessä. Työpajassa keskitytään tunnistamaan verkostoyhteistyön tarve eri toimijoiden näkökulmasta ja keskeisimmät tavoitteet.


Toinen työpaja järjestetään joulukuun alussa SIXNETin Jyväskylän roadshow-tapahtuman yhteydessä. Tuolloin tarkennetaan ensimmäisen työpajan jälkeen työstettyä verkostokuvausta ja keskitytään muotoilemaan tarkemmin verkostolle luonnostellut toimintatavat. Verkoston muotoilua sen vision, strategian ja toimintatapojen määrittelemiseksi jatketaan helmikuuhun 2023 asti, ja alkuvuodesta alkaa kehitettyjen toimien pilotointi.Teolliset toimijat yhteisen pöydän ympärille

SIXNET hanke fasilitoi yhteistyötä myös laajemmin, sillä se on mukana SIX-aloitteessa ideoidun teollisuuden pyöreän pöydän kehittämistyössä. Kansallinen strategisen tason teollisuuden pyöreä pöytä tukee Tekoäly 4.0 -ohjelman ”Suomesta voittaja kaksoissiirtymässä” visiota toimimalla yli hallitus- ja ohjelmakausien ulottuvana kokoavana foorumina eri teollisuuden ja teollisuuden toimintaympäristöön vaikuttaville toimijoille.


Tuomalla yhteen kansalliset strategiat ja niiden toteuttajat toisiinsa, pyöreä pöytä mahdollistaa erilaisista politiikka- ym. aloitteista keskustelun ja niiden valmistelun laajassa yhteistyössä eri teollisuuden sidosryhmien kanssa. Pysyvänä rakenteena se tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen yhteiskehittämiseen edistäen siten teollisuuden toimintaympäristön ennakoitavuutta.


Pyöreän pöydän konseptista on keskusteltu sen ympärille hahmoteltujen sidosryhmien kanssa syyskuussa. Keskustelujen jälkeen pyöreää pöytää pilotoidaan ja sen toimintatavat rakennetaan loka-helmikuun välillä, niin että sen toimintamalli ja rakenne ovat valmiit hallituskausien taitteessa.SIXNET tien päällä

Verkostokumppanien paikkakunnilla järjestetään roadshow-tapahtumia, joissa tuodaan esiin alueiden vahvuuksia ja teollisuudelle ajankohtaisia teemoja. Roadshow-kiertue alkoi kesäkuussa Seinäjoelta, tuolloin teemana oli tekoäly ja automaatio. Kiertueen toinen pysäkki on 21.–22. syyskuuta Hämeenlinnassa, missä keskustellaan kestävästä ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Joulukuun alussa SIXNETin kiertue matkaa Jyväskylään, missä tapahtuman teemana on teollisuuden resilienssi, ja aihetta käsitellään muun muassa digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta. Ensi vuoden puolella roadshow-kiertue jatkuu Tampereelle ja Ouluun.


Roadshow-tilaisuuksien keskustelujen ja työpajojen antia hyödynnetään SIXNET-verkoston toiminnassa ja sen kehittämisessä. Kannattaa tulla siis mukaan vaikuttamaan! Kuuntelemme yritysten tarpeita tarkalla korvalla ja otamme niistä syötteitä omaan toimintaamme ja yhteiseen vaikuttamistyöhön.


Tervetuloa mukaan!


SIXNET-Hankkeessa on mukana toimijoita viidestä eri maakunnasta (Koordinaattori: Tampere, Hämeenlinna, Jyväskylä, Oulu, Seinäjoki) ja yhteistyötä rakennetaan alueellisiin kärkiosaamisiin perustuen. Yhteistyötä tehdään kuitenkin laajasti, ja verkoston tavoitteena on levitä kattamaan myös muita Suomen merkittäviä teollisuusalueita. Hanke on osarahoitettu Pirkanmaan liiton myöntämällä ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen”-määrärahalla (TEM).


Lisätietoja:


Suvi Hentilä, projektipäällikkö

suvi.hentila(a)businesstampere.com


Comentários


bottom of page