top of page

Vieraskynä: Yhteiskehittämistä PK-yrityksille – Ketterästi sekä kustannus- ja resurssitehokkaasti

Mitä PK-yritys voisi saada startupeilta tai yhteiskehittämisestä? Tätä pohti Jouni Myllymäki Business Tampereelta aiemmin omassa kirjoituksessaan.
Enää meidän ei tarvitse pohtia, meillä on konsepti, ja nyt tarvitsemme yrityksiä sitä pilotoimaan!

Kesän ja syksyn aikana benchmarkkasimme eri yhteiskehittämismalleja yrittäen löytää sellaista, joka olisi toteutettu PK-yritysten kanssa. Harvassa olivat.

Käytännössä kaikki toimintansa vakiinnuttaneet toimintamallit rakentuvat, vähän yleistäen, sen ajatuksen varaan, että yhdistetään ison yrityksen teknologia- tai innovaatiotarve sekä startupin tai pienen teknologiayrityksen osaaminen. Päämiehinä on joko yksi iso yritys tai useamman yrityksen muodostama eräänlainen ekosysteemi.Miksi pk-yrityksiä ei näy näissä kuvioissa päämiehinä?

Suurin este lienee raha, resurssit ja niistä muodostuva riskinottokyky.


Isoilla yrityksillä on useimmiten oma rahoituksensa varattuna innovaatiotoimintaan. Tästä rahoituksesta on niin sanotusti helppo lohkaista vaikka joidenkin kymppitonnien suuruinen summa yhteiskehittämisprojektiin, jonka lopputuloksena saadaan suurella varmuudella uutta tietoa ja osaamista sekä parhaimmassa tapauksessa liiketaloudellisesti hyvinkin merkittävä innovaatio.

Riskinottokykyyn vaikuttaa olennaisesti myös organisaation innovaatiotoimintaan käytettävissä olevat henkilöresurssit. Isolla yrityksellä on useimmiten isommat innovaatiotoimintaan kohdennetut henkilöresurssit kuin PK-yrityksellä, jolla ei välttämättä ole yhtään puhtaasti TKI-toimintaan keskittyvää henkilöä.


PK-yritykselle suunnatun yhteiskehittämismallin on siis huomioitava pk-yrityksen riskinottokyky.

Sen on oltava ketterä, kustannus- ja resurssitehokas ja johtaa nopeasti hyödynnettäviin tuloksiin.


Tähän tarpeeseen vastaavan konseptin olemme kehittäneet, ja nyt on pilotoinnin vuoro. Tilaisuus on erinomainen Tampereen seudun valmistavan teollisuuden PK-yritykselle, joka hakee ratkaisua tuotannolliseen, tuotteeseen ja/tai palveluun liittyvään haasteeseensa.


Pilotin kautta yrityksellä on mahdollisuus verkostoitua, löytää toisista PK-yrityksistä itselleen kehityskumppaneita, saada vertaistukea ja löytää innovatiivinen ratkaisukumppani. Pilottiin osallistuminen on maksutonta, mutta siitä syntyy yritykselle de minimis -hyötyä.Ota yhteyttä, niin keskustellaan aiheesta lisää ja sovitaan tapaaminen!


Veli-Mikko Mäkelä

Tamlink puh. +358 40 655 2121 veli-mikko.makela@tamlink.fiLisätietoja:

Comments


bottom of page