top of page

Yrityslukkarin koulutuksia pk-sektorin valmistaviin yrityksiin tarjolla


Kevään 2023 aikana järjestetään täsmäkoulutuksia:


Ostot ja hankinnat / Toimittajan auditointi / Uusi ja uudistuva esimies / Pito- ja vetovoimaa uuden työntekijän perehdyttämisellä. Lisäksi syksyllä on tarjolla Pk-yrityksen myyntityö tuotemyynnistä ratkaisuihin, sekä sovitusti Kädentaitojen täsmäkoulutus.


Lisäksi hanke tekee osaamiskartoituksia yrityksille, joissa yritys saa selkeän tiekartan toimintansa kehittämiseen. Koulutukset ja kartoitukset ovat De Minimis -tuen alaista toimintaa.


Lisätietoja: https://projects.tuni.fi/yrityslukkari/esittely/Jussi Viljanen

jussi.viljanen@tuni.fi

Puh. 050 300 8839
bottom of page