top of page

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi – SIX Mobile Work Machines mukana

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken.


Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Data-avaruuksiin linkittyvä tunnistettuja tarpeita on myös SIX Mobile Work Machines tiekartalla lukuisia ja yhteenliittymä onkin omalta osaltaan ollut aktiivinen käytännön teollisuusvetoisessa kehitystyössä (esim. SIX Mobile Work Machines nousi Sitran Datatalouden kiinnostavimmat -listalle ja case study )


Laajakantainen yhteistyö on tärkeää tulevaisuuden menestystekijöiden rakentamiseksi. Kokoamalla yhteen keskeiset toimijat ja aktiiviset data-avaruushankkeet varmistetaan niiden saumaton yhteispeli ja suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn Euroopan datataloudessa ja laajemmin kansainvälisesti. 

 

Nordic Data Festival 2024 -tapahtuman päätteeksi 10. huhtikuuta lanseerattiin Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto, jossa myös SIX Mobile Work Machines on mukana. Verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.


Allianssin 22 perustajajäsentä allekirjoittivat aiesopimuksen, joka luo kevyen hallintomallin toimijoiden tavoitteelliselle yhteistyölle.


Perustajajäsenet ovat: 


1001 Lakes, Business Finland, CSC, DataSpace Europe, Fintraffic, Headai, Kela, Liikenne- ja viestintäministeriö, Loihde, Maanmittauslaitos, MyData Global, Nokia, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS), Platform of Trust, Siili Solutions, Sitra, SIX Mobile Work Machines, Smart City Innovation Cluster (SCIC), Struggle Creative, Teknologiateollisuus, TIEKE ja VTT.  


Allianssin jäseniä voivat olla organisaatiot, jotka toimivat avainkumppanina jossain suomalaisessa data-avaruushankkeessa (tekijät) sekä organisaatiot, jotka rahoituksen ja resurssien kautta mahdollistavat suomalaisia data-avaruushankkeita (tukijat).


Allianssin kohderyhmää ovat yritykset ja organisaatiot, jotka hyödyntävät tai voisivat hyödyntää data-avaruuksia liiketoiminnassaan (käyttäjät). Data-avaruushankkeille allianssi tarjoaa tukea kasvuun ja yhdessä oppimiseen sekä tarjoaa tehokkaan tavan kytkeytyä yhteiseurooppalaisiin verkostoihin. 

 

Allianssin toiminta perustuu muun muassa Belgiassa, Hollannissa ja Itävallassa toimivaksi todettuihin yhteistyömalleihin sekä suomalaisista eri alojen data-avaruushankkeista saatuihin opeihin.


Nordic Data Festivalin yhteydessä julkistettiin myös Sitran tuore selvitys, jossa pureudutaan suomalaisten data-avaruushankkeiden nykytilaan, ja kannustetaan organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön dataliiketoiminnassa. Lisätietoja:


SIX Mobile Work Machines ja Data Spaces Alliance Finland yhteistyö:


Harri Nieminen

Yhteiskehityspäällikkö, VTT

+358 50 568 5081


Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto:


Anssi Komulainen

Projektijohtaja, SITRA

+358 400 129 524 


Comments


bottom of page